Marknadsmeddelande 44/19 – Orezone AB flyttas till Observationslistan

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från Spotlight, flyttas handeln i bolagets aktie till Spotlights Observationslista.

Information om aktien:

Kortnamn: ORE
ISIN-kod: SE0006452546
Orderbok-ID: 4130
CFI: ESVUFR
FISN: OREZONE/SH
Organisations nr: 556785-4236
LEI: 5493006B6J2A44JJYD81

Stockholm den 25 februari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com