Marknadsmeddelande 72/18 - Information om företrädesemission i Orezone AB

Report this content

Den 26 mars 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (ORE) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 27 mars 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av en (1) teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier, för 0,05 SEK per aktie (2:1 á 0,05 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 3 april 2018 till och med den 18 april 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 3 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 3 april 2018 till och med den 20 april 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: ORE TR
ISIN-kod: SE0010985317
Orderbok-ID: 4980
CFI: RSSXXR
FISN: OREZONE/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 3 april 2018
Sista handelsdag: 18 april 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ORE BTA
ISIN-kod: SE0010985325
Orderbok-ID: 497Y
CFI: ESNUFR
FISN: OREZONE/SH
Handelsperiod: 3 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 26 mars 2018.

Stockholm den 20 mars, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se