Ny borrkampanj startar vid Eurobattery Minerals finska batterimineralprojekt

Report this content
  • Den nya borrkampanjen, som inleds i mitten av oktober 2021, kommer att fokusera på den utökade mineralresursen i Hautalampi-projektet.
  • Kampanjen kommer att täcka det tidigare icke undersökta området mellan Hautalampifyndigheten och den nordöstra förlängningen av fyndigheten kallat Mökkivaara. Syftet är att verifiera mineraltillgångarna mellan dessa redan verifierade fyndigheter.
  • Borrkampanjen år 2020 kunde bekräfta en utökning av tillgångarna på cirka 100%.
  • Målet är att borra cirka 5000 meter. Borrningskampanjen ska slutföras i början av 2022.

Stockholm, 14 oktober 2021. Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: “BAT” och Börse Stuttgart “EBM”), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringsindustrin med visionen att hjälpa Europa att bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy påbörjar nya borrningar vid Ni-Co-Cu-projektet Hautalampi i Outokumpu, östra Finland. Eurobattery Minerals har option att stegvis förvärva 100% av FinnCobalt Oy. Som en del av avtalet med FinnCobalt Oy kommer Eurobattery Minerals att stå för hela kostnaden för denna borrningskampanj.

­– Vi är glada att starta en ny borrkampanj i vårt nickel-koppar och kobolt -projekt i Hautalampi. Förra årets borrkampanj bekräftade en ökning av mineralresurserna i området med 100%. Vi är nu angelägna att undersöka om Hautalampi- och Mökkivaarafyndigheterna är förbundna med varandra. Denna koppling skulle göra produktionen från Mökkivaarafyndigheten ekonomiskt mer realiserbar eftersom utvinning kan göras inom en sammanhängande malmkropp, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

En diamantborrigg med personal kommer att etablera sig onsdagen den 13 oktober och borrningarna ska påbörjas omedelbart. Den erfarna finska borrentreprenören Northdrill har tidigare arbetat inom projektet åren 2017-2018 och 2020.

Huvudmålen med denna borrkampanj är:

  • Uppgradera antagen mineralresurs till indikerad mineralresurs vid mineraltillgången i Hautalampiområdet genom borrningar som täcker upp de viktigaste luckorna i den påvisade mineralresursen.
  • Utökning av mineralresursområdet Hautalampi närmare NE(Centralfyndighetens utökning)
  • Täcka upp det oborrade området mellan det befintliga resursområdet vid Hautalampi- och den nordöstra förlängningen av resursområdet kallat Mökkivaara (Centralområdets-utfyllning).
  • Utveckla en indikerad mineralresurs för Mökkivaarafyndigheten genom att öka borrningstätheten.

Fig. 1. Orienteringskara som visar Hautalampis lokalisering i östra Finland

Fig. 2. Plankarta över Hautalampi and Mökkivaara fyndigheterna som visar placeringen av föreslagna borrhål (röda punkter).

Om Hautalampiprojektet

Hautalampiprojektet ligger i samma område som den välkända koppargruvan Keretti (Outokumpu) (Fig. 1). Cirka 28,5Mt @ 3,8% Cu utvanns vid Keretti mellan åren 1912 och 1989. Hautalampis Ni-Co-Cu malmkropp ligger parallellt och ovanför den exploaterade kopparfyndigheten. Befintlig infrastruktur ovan och under mark, inklusive en högspänningsledning, betongfundament och vägar är viktiga fördelar i projektet. Cirka 10-15 miljoner euro har investerats i Hautalampi av tidigare ägare, inklusive 26000 m kärnborrning och en nedfartsramp samt ytterligare 2100 m underjordiska arbeten, mineralresurs- och mineralreservberäkningar, flera studier av mineralutvinning och en lönsamhetsstudie. De tidigare investeringarna gör det möjligt för FinnCobalt Oy och Eurobatery MInerals att snabbt uppdatera projektets lönsamhetsstudie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals

press@eurobatteryminerals.com

Följ oss

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/eurobattery-minerals-ab/

Twitter: https://twitter.com/eurobatterymin

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och ska leverera hållbart utvunna råvaror som är kritiska för den snabbt växande batterimarknaden.

För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar