Orezone AB beviljas ytterligare ett undersökningstillstånd

Bergmästaren beviljar Orezone AB ytterligare ett undersökningstillstånd i maximala 3 år enligt minerallagen för följande benämnda område

•                    Bruksberget, Sollefteå kommun, Västernorrlands län.

Mineraler: Au, Ag, Cu

Områdets storlek: 113,1 hektar

Fullständiga handlingar kommer inom kort att presenteras på bolagets hemsida.

”Som tidigare kommunicerats har vår geolog, Jan-Olof Arnbom, och jag har valt ut det här området då det är mycket intressant gällande halterna av basmetaller, geologiskt/geofysiskt underlag har inhämtats vid SGU:s mineralinformationskontor i Malå.

Nu när den här ansökningen godkänts så kommer vi påbörja undersökningar nästa år med geologisk kartering och lämpliga markgeofysiska mätningarna i dessa områden för att under 2020 göra provborrningar mm.

Jag är mycket nöjd med dagens besked och vi i styrelsen är övertygade om att Orezone och dess aktieägare har en mycket fin framtid att vänta!”

Säger bolagets VD Martin Liljestrand”

Bolaget ansökte 2018-09-04 om totalt 6 nya undersökningstillstånd och avvaktar fortfarande om beslut rörande de 3 andra undersökningstillstånden.

För mer info i övrigt kontakta bolagets VD Martin Liljestrand 070-355 15 60 eller vd@orezone.se

Kort om Orezone  

Orezone AB (publ) är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på Spotlight Stockmarket, som utför prospekteringsarbeten och innehar undersökningstillstånd över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är att erhålla rättigheter, utföra arbeten för att höja informationsnivån, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvutvecklingsfasen.

Prenumerera

Dokument & länkar