OrezoneAB knyter till sig ny geologisk konsult.

Report this content

Orezone AB knyter till sig Jan-Olof Arnbom som geologisk konsult för bolaget.
Jan-Olof har ett mångårigt förflutet inom hos Sveriges geologiska undersökning (SGU), bland annat som chef för enheten för Gruvnäring. 
Med hjälp av Jan-Olofs kompetens och kontaktnät kommer Orezone AB att kunna ta nästa steg i arbetet med att hitta samarbetspartners samt andra kommande arbeten.

Jan-Olof är utbildad geolog vid Uppsala universitet med en Fil.lic. i mineralogi och petrologi 1980.

Han har även arbetat som geokonsult med olika uppdrag vid flera konsultbolag, bl.a. Bjerkings ingenjörsbyrå, SGAB och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Uppdragen omfattade vattenförsörjning, miljöteknik, bergmaterialundersökningar m.m. huvudsakligen i Sverige, men även utomlands.

Mellan 1995 – 2017 var Jan-Olof anställd som statsgeolog/enhetschef vid Sveriges geologiska undersökning (SGU) där han jobbade med bland annat mineralutredningar och gruvnäringsfrågor Från 2007 var han enhetschef för Mineralinformation samt enheten för Gruvnäring, båda med ansvar även för SGUs Mineralinformationskontor i Malå.

Det är med stor glädje och värme jag hälsar Jan-Olof välkommen till oss på Orezone.

Jan-Olof kommer tillföra oss gedigen erfarenhet och kompetens på en mycket hög nivå.

En spännande tid och utveckling för Orezone och aktieägarna är att vänta!

Med Vänlig Hälsning

Lars Blixt, VD

070 - 355 15 60

info@orezone.com

Prenumerera

Dokument & länkar