UPPGRADERING AV MINERALRESURSEN I HAUTALAMPI-PROJEKTET I FINLAND

Report this content

Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: "BAT"; "företaget"), ett tillväxtföretag inom gruv- och prospekteringssektorn med visionen att hjälpa Europa bli självförsörjande inom etiska batterimineraler, meddelar idag att FinnCobalt Oy har redovisat de slutliga analysresultaten från sommarens borrprogram vid Hautalampi Ni-Co-Cu-projektet ("Hautalampi"; "projektet") i östra Finland. Borrningarna har bekräftat en omfattande utvidgning av resurspotentialen från 800 till 1400m längs strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen, samt en förlängning av den västligaste mineraliserade zonen (Blue Sky 1) i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi. Eurobattery Minerals har möjlighet att stegvis förvärva 100 % av FinnCobalt Oy.

Sammanfattning:

 • Slutliga analysresultat har inkommit från det slutförda borrningsprogrammet vid Hautalampi nickel (Ni)-, kobolt (Co)-, koppar (Cu)-projektet i östra Finland.
 • Borrningarna har bekräftat en betydande utvidgning av mineralresursen från 800 till 1400 m i strykningsriktningen nordost om den historiska mineralresursen samt en fortsättning på den västligaste mineraliserade formationen (Blue Sky 1) i sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi.
 • Höjdpunkter i analyserna
  • 5.0m @ 0.19% Ni, 0.07% Co, 0.21% Cu (0.46% NiEq)[1] från 62.0m (HA20-022), och
   • 3.0m @ 0.37% Ni, 0.02% Co (0.41% NiEq) från 74.0m (HA20-022)
  • 4.7m @ 0.26% Ni, 0.03% Co, 0.11% Cu (0.38% NiEq) från 110.3m (HA20-023)
   • inkl. 1.4m @ 0.47% Ni, 0.06% Co, 0.23% Cu (0.72% NiEq) från 113.6m
   • 7.15m @ 0.46% Ni, 0.06% Co, 0.10% Cu (0.64% NiEq) från 104.5m (HA20-024)
   • inkl. 0.5m @ 1.15% Ni, 0.18% Co, 0.32% Cu (1.72% NiEq) från 105.5m
   • och 2.7m @ 0.51% Ni, 0.05% Co, 0.06% Cu (0.65% NiEq) från 107.15m
   • 9.0m @ 0.23% Ni, 0.05% Co, 0.04% Cu (0.38% NiEq) från 39.0m (HA20-025)
   • 9.0m @ 0.24% Ni, 0.09% Co, 0.18% Cu (0.55% NiEq) från 66.1m (HA20-026)
   • inkl. 0.5m @ 0.65% Ni, 0.29% Co, 0.15% Cu (1.40% NiEq) från 66.75m
   • och 0.75m @ 0.28% Ni, 0.14% Co, 0.32% Cu (0.77% NiEq) från 68.5m
   • 8.5m @ 0.24% Ni, 0.06% Co, 0.11% Cu (0.44% NiEq) från 82.6m (HA20-027)
   • inkl. 0.7m @ 1.41% Ni, 0.33% Co, 0.19% Cu (2.28% NiEq) från 89.7m
 • De geologisk-mineralogiska modellerna uppdateras med anledning av resultaten från kärnborrningarna och analyserna. Dessa data kommer att användas vid prioriteringen av Fas-2 borrningarna för att så snabbt som möjligt kunna fastställa mineralresursen. 

”De slutliga resultaten från Fas-1 borrningarna från Hautalampi nickel-kobolt-koppar-projektet visar ännu en gång den mineraliserade zonens kontinuitet längs strykningsriktningen utanför den historiska mineralresursen. Detta är väldigt lovande och vi är övertygade om att det fortfarande finns betydande tillgångar som kan påvisas med ytterligare borrningar längs strykningsriktningen och mot djupet. Vi ser fram emot att snart få ta del av den slutliga analysen från FinnCobalt, vilken kommer att ligga till grund för kommande borrplanering och resursberäkning”, säger Roberto García Martínez, VD för Eurobattery Minerals.

 Hautalampi Projektet

FinnCobalt har informerat företaget om de slutliga analysresultaten från Fas-1-borrningarna vid projektet, vilka slutfördes i september 2020. Fas-1 borrningen var riktad mot förlängningen av mineralresursen nordost om den historiska mineraltillgången NI43-101 på 3,15 Mt @ 0,43% Ni, 0,35% Cu, 0,12% Co (Fig. 1). 29 borrhål färdigställdes, omfattande totalt 3769 m inom den tillståndsgivna gruvkoncessionen vid Hautalampi  (Fig. 1). Mer än 1700 prover från borrningen har lämnats in för kemisk analys vid ALS Geochemistry. Provberedning och analys utfördes enligt industristandard QA / QC.

Tidigare resultat från borrningar som belyste potentialen för en möjlig utvidgning av mineralresursen med en betydande mineralisering av Ni-Co-Cu sulfid är nu bekräftad från 800 till 1400m längs med strykningsriktningen [2], [3]. De senaste resultaten bekräftar ytterligare kontinuiteten i den västligaste mineraliserade formationen (Blue Sky 1) med en sydvästlig riktning mot den historiska mineralresursen Hautalampi. Ansenliga mäktigheter av mineraliseringen, med god kvalitet, påträffades i borrhålen HA20-022, HA20-023, HA20-026 och HA20-027 (Fig. 1). De senaste höjdpunkterna i analyserna sammanfattas i Tabell 1. Magnetkis, pyrit, pentlandit och kopparkis är de dominerande sulfidmineralerna.

Borrhål ID Objekt Från (m) Till (m) Intervall (m) Ni (%) Co (%) Cu (%) NiEq (%)
HA20-022 Blue Sky 1 59.00 70.00 11.00 0.18 0.05 0.12 0.37
inkl. 62.00 67.00 5.00 0.19 0.07 0.21 0.46
74.00 77.00 3.00 0.37 0.02 0.00 0.41
HA20-0231 Blue Sky 1 83.00 84.00 1.00 0.43 0.08 0.11 0.66
110.30 115.00 4.70 0.26 0.03 0.11 0.38
inkl. 113.60 115.00 1.40 0.47 0.06 0.23 0.72
HA20-0242 Blue Sky 1 88.10 99.30 11.20 0.16 0.04 0.10 0.30
Inkl. 88.10 92.00 3.90 0.19 0.06 0.20 0.42
104.50 111.65 7.15 0.46 0.06 0.10 0.64
inkl. 104.50 106.80 2.30 0.69 0.10 0.22 1.04
inkl. 105.50 106.00 0.50 1.15 0.18 0.32 1.72
och 107.15 109.85 2.70 0.51 0.05 0.06 0.65
och 110.60 111.65 1.05 0.31 0.03 0.05 0.41
HA20-025 Blue Sky 1 39.00 48.00 9.00 0.23 0.05 0.04 0.38
53.00 56.00 3.00 0.20 0.04 0.03 0.31
59.00 62.00 3.00 0.20 0.05 0.09 0.36
66.00 70.00 4.00 0.27 0.02 0.06 0.35
inkl. 66.00 67.00 1.00 0.43 0.03 0.10 0.55
HA20-026 Blue Sky 1 53.50 54.00 0.50 0.42 0.03 0.16 0.57
57.50 61.00 3.50 0.22 0.05 0.05 0.36
66.10 75.10 9.00 0.24 0.09 0.18 0.55
incl. 66.75 67.25 0.50 0.65 0.29 0.15 1.40
and 68.50 69.25 0.75 0.28 0.14 0.32 0.77
102.40 103.00 0.60 0.37 0.03 0.02 0.46
HA20-0273 Blue Sky 1 82.60 91.10 8.50 0.23 0.06 0.10 0.42
incl. 88.00 91.10 3.10 0.44 0.11 0.13 0.76
incl. 89.70 90.40 0.70 1.41 0.33 0.19 2.28
HA20-0284 Blue Sky 1 35.36 49.00 13.64 0.21 0.05 0.05 0.33
51.00 54.00 3.00 0.25 0.05 0.07 0.39
57.00 59.00 2.00 0.30 0.02 0.10 0.40
incl. 57.00 58.00 1.00 0.38 0.03 0.14 0.50

Tabell 1. Sammanfattning av de senaste höjdpunkterna i analyserna från Hautalampi-projektet. Intervallens verkliga bredd uppskattas i huvudsaklig vara 90 - 99 procent och som minst 75 procent. All kärnförlust tilldelas ett 0-värde.1
 

1 Inkluderar kärnförlust 113.1m-113.6m (0.5m).

2Inkluderar kärnförlust 90.8-91.0m (0.2m); 94.4-95.6m (1.2m); 97.7-98.6m (0.9m); 106.8-107.15m (0.35m); 109.85-110.6m (0.75m).

3Inkluderar kärnförlust 89.3-89.7m (0.4m).

4Inkluderar kärnförlust 42.6-42.7m (0.1m).   

Nästa steg:

FinnCobalt tolkar för närvarande de geologiska och strukturella data som samlats in från borrkärnorna i Hautalampi och anpassar den geologiska- och fyndighetsmodellen till den som tidigare utvecklats för Keretti koppargruva. Alla borrnings- och analysdata kommer att användas för bedömning av mineraltillgångarna och för planering av Fas 2-borrningarna 2021. Kommande borrningar inriktar sig mot djupare nivåer och ska även fylla upp mellanrummet mellan den historiska mineralresursen och borrningarna 2020. Det finns stora möjligheter att bekräfta ytterligare en 775 m förlängning av Blue Sky mineraliseringen i detta område.

Figur 1. Borrhålsplan för Hautalampi-projektet. Nyligen färdigställda borrhål indikeras med röda punkter.

Figur 2. Borrkärnor från HA20-027 mellan 80.8m och 87.6m.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Roberto García Martínez, VD

roberto@eurobatteryminerals.com

https://eurobatteryminerals.com/

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2021 kl. 08:00 CEST.

Den tekniska informationen i detta pressmeddelande har granskats av Dr Hannu Makkonen från Suomen Malmitutkimus Oy. Dr Makkonen har 40 års erfarenhet av mineralprospektering i Finland, han innehar yrkestiteln Europageolog (European Geologist, EurGeol) och är dessutom kvalificerad person (Qualified Person) enligt kriterierna i klassificeringssystemen JORC och National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr Makkonen äger inga aktier i FinnCobalt Oy eller Eurobattery Minerals AB.

Om Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB är ett svenskt gruvföretag noterat på NGM Nordic SME (BAT) och Börse Stuttgart (EBM). Som själva grunden för värdekedjan för batteriproduktion är företagets vision att hjälpa Europa bli självförsörjande på etiska och fullt spårbara batterimineraler som används inom elfordonsindustrin. Företaget undersöker och utvecklar flera nickel-, kobolt- och kopparprojekt i Europa och levererar råvaror som är kritiska för den expanderande batterimarknaden för eldrivna fordon. För mer information besök www.eurobatteryminerals.com.

Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Eurobattery Minerals Mentor.

 

[1] NiEq = nickelekvivalent i procent. NiEq-halten beräknad med  (USD-priser) nickel $14,264/t, koppar $6,545/t och kobolt $34,200/t. Ingen metallurgisk återvinningsfaktor har antagits i detta tidiga skede av projektet. NiEq halt beräkning = Ni% + (Co%*34200+Cu%*6545)/14264.

[2] Se pressmeddelande den 13 oktober 2020 “Kobolt och Nickel av hög kvalitet i Hautalampi-projektet i Finland”

[3] Se pressmeddelande den 30 november 2020 "Analyser bekräftar en fortsättning på mineralresursen i Hautalampi-projektet"

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar