Eurocine Vaccines anställer chef för preklinisk utveckling

Report this content

Eurocine Vaccines har anställt Dr. Karl Ljungberg som bolagets chef för preklinisk utveckling från 1 juni 2019.

Karl Ljungberg är disputerad molekylärbiolog med lång erfarenhet av immunologi, virologi och speciellt vaccinologi från Karolinska Institutet, University of North Carolina och Folkhälsomyndigheten.

- Det är mycket glädjande att vi har kunnat rekrytera Karl för att leda det prekliniska utvecklingsarbetet, säger bolagets VD Hans Arwidsson. Han har en mycket lämplig bakgrund för de uppgifter som ligger framför oss enligt vår nya strategi.

- Jag ser verkligen fram emot att arbeta hos Eurocine Vaccines och bidra till de vaccinprojekt som utvärderas, och speciellt de som blir aktuella för fortsatt utveckling, säger Karl Ljungberg.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar