Eurocine Vaccines offentliggör valberedning

Report this content

Eurocine Vaccines valberedning 2019 består av Pierre A. Morgon, Emanuele Montomoli, Pär Thuresson och Hans Arwidsson.

Valberedningen 2019 i Eurocine Vaccines har utsetts. Såsom styrelsens ordförande ingår Pierre A. Morgon i valberedningen. Pär Thuresson (representerar sitt eget och sina bröders innehav) har enhälligt utsetts till valberedningens ordförande. Ägarrepresentanter i valberedningen är även Emanuele Montomoli och Hans Arwidsson, som representerar innehav genom bolag respektive eget innehav.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar