Eurocine Vaccines presentation på Aktiedagen Stockholm

Eurocine Vaccines presenterade bolaget, den nya strategin och planen framåt på Aktiedagen Stockholm.

VD Hans Arwidsson och chefen för forskning och utveckling Anna-Karin Maltais presenterade bolaget, vaccinmarknaden, bolagets nya strategi och planen framåt på Aktiedagen Stockholm den 19 mars 2019.

Presentationen finns tillgänglig på följande länk:

https://youtu.be/YECLr0xxHk8

Idag presenterar bolaget på Aktiekvällen Göteborg.

https://www.aktiespararna.se/aktiviteter/aktiekvallen-goteborg-0

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar