Flaggningsmeddelande i Eurocine Vaccines AB

Report this content

Eurocine Vaccines meddelar idag att Flerie Invest AB har förvärvat aktier i bolaget och passerat flaggningsgränsen om 10 % av röster och kapital. Flerie Invest AB äger cirka 12,55 % av röster och kapital. Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Flerie Invest AB har förvärvat cirka 12,55 % av röster och kapital i Eurocine Vaccines. Flerie Invest AB är ett svenskt investmentbolag inom bioteknologi och läkemedel med kontor i Stockholm och London. Bolaget grundades 2010 av Thomas Eldered, medgrundare till Recipharm.

Vidare meddelar Eurocine Vaccines att Formue Nord Markedsneutral A/S har minskat sitt innehav till cirka 3,09 % av röster och kapital.

Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Bolaget har en egen teknologiplattform, Endocine™, som har testats i fyra omfattande kliniska studier med över 400 deltagare.

Listat på Spotlight Stock Market, XSAT, verkar Eurocine Vaccines, EUCI, i hjärtat av det biovetenskapliga klustret vid Karolinska Institutet i Solna och har attraherat flera internationellt meriterade vaccinspecialister till sin styrelse.