Skakigt börsår innebar stor värdeminskning för aktieägare i Sverige

Under 2018 minskade det totala marknadsvärdet på svenska privatpersoners aktieinnehav med 64 miljarder kronor, i genomsnitt 35 000 kronor per person. Under fjolåret fortsatte även andelen unga aktieägare att öka och fler än var tionde privat aktieägare är nu i åldern 21–30 år. Det är två av slutsatserna i årets upplaga av rapporten Aktieägandet i Sverige, publicerad av Euroclear Sweden.

Rapporten Aktieägandet i Sverige 2018 bygger på data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag, vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 412 bolag.

I rapporten framkommer det att närmare en femtedel av alla svenskar, drygt 1,8 miljoner, äger aktier. Antalet privata aktieägare fortsatte öka under 2018, men i långsammare takt än under de senaste åren. Totalt utgör svenska privatpersoner 86 procent av alla unika aktieägare, men deras totala innehav representerar endast 11 procent av marknadsvärdet.

Svenska privatpersoners aktieinnehav minskade med 64 miljarder kronor
Vid utgången av 2018 var det totala mark­nadsvärdet av svenska privatpersoners aktie­innehav 666,3 miljarder kronor. Det är 64 miljarder kronor mindre än motsvarande tidpunkt år 2017.
I genomsnitt minskade marknadsvärdet på svenska privatpersoners aktieinnehav med 35 000 kronor per person. Hela värdeminskningen skedde under årets sista, skakiga kvartal på börsen. Detta efter att marknadsvärdet tidigare ökat under årets tre första kvartal.

Unga aktieägare fortsätter att öka
Andelen yngre svenska aktieägare fortsätter att öka. Sedan 2013 har andelen aktieägare i åldrarna 21–30 år ökat från 7 procent till närmare 11 procent.  En annan förändring som har skett under 2018 är att aktieägare i åldrarna 51–60 år nu utgör den största åldersgruppen av svenska privata aktieägare. 

- Vi har nu fler svenska privata aktieägare i tjugoårsåldern än vi haft på många år. Ökningen i den här åldersgruppen har pågått de senaste fem åren och nu är var tionde privat aktieägare mellan 21-30 år, säger Krister Modin, analytiker Euroclear Sweden.

Rapporten visar också att fördelningen mellan kvinnliga och manliga aktieägare har varit i det närmaste oförändrad över tid. Sex av tio aktieägare är män. Sett till marknadsvärdet äger män två tredjedelar och kvinnor en tredjedel.

- Det har inte skett någon förändring de senaste tio åren vad gäller hur aktieägandet fördelas mellan kvinnor och män i Sverige. Fler män än kvinnor äger aktier i Sverige och vår statistik visar att den skillnaden kvarstår även under 2018, säger Krister Modin.

Telia var det svenska bolag som hade flest aktieägare under 2018. Ericsson var det bolag som hade flest svenska privatpersoner som aktieäga­re. MTG var det bolag som fick flest nya aktieägare under året som gick.

För ytterligare information:
Krister Modin, Analytiker, Euroclear Sweden
Tel: 0736- 84 91 09
krister.modin@euroclear.eu

Karin Strand, Kommunikationschef, Euroclear Sweden
Tel: 0736 -84 92 62
karin.strand@euroclear.eu

Länk till rapporten:
https://www.euroclear.com/sweden/sv/det-svenska-aktieagandet.html

Om rapporten Aktieägandet i Sverige 2018
Rapporten är framtagen av Euroclear Sweden och innehåller data över samtliga svenska aktiebolag vars aktier är noterade till handel samt svenska onoterade aktiebolag vars aktier är anslutna till Euroclear Swedens värdepapperssystem, totalt 1 412 bolag. Underlaget i rapporten sträcker sig fram till utgången av 2018. De sammanställningar i rapporten som rör marknadsvärde refererar till alla svenska aktiebolag vars aktier är noterade för handel på börs eller handelsplattform i Sverige där en slutkurs rapporterats per den 31 december 2018. Benämningen unik aktieägare avser privatperson eller juridisk person som äger aktier och räknas endast en gång, oavsett om aktieägaren äger aktier i ett eller flera bolag.

 

Om Euroclear Sweden
Euroclear Sweden är sedan 1971 Sveriges värdepapperscentral och tillhandahåller en digital plattform för värdepappershantering som bidrar till en säker och effektiv handel med värdepapper på den svenska marknaden. Bolaget ingår sedan 2008 i Euroclear-koncernen som innefattar Euroclear Bank med rating AA+ från Fitch Ratings och AA från Standard & Poor’s, samt värdepapperscentralerna i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Sverige, Storbritannien och Irland. www.euroclear.com/sweden

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar