Eurocons dotterbolag KLT får fortsatt uppdrag i Västervik

Report this content

KLT Konsult AB får fortsatt förtroende att utföra detaljprojektering av el- och telesystem i nya lokaler för specialistpsykiatri vid Västerviks sjukhus.

Uppdraget utförs som ett partneringsamarbete tillsammans med Assemblin El AB, Skanska Sverige AB och Region Kalmar Län.

Uppdraget startar omgående och är planerat att pågå under större delen av 2022, med tyngdpunkt på kvartal 2 och 3. KLT kommer att bemanna projektet med åtta till tio medarbetare under perioden. 

Denna information är sådan som Eurocon Consulting är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-01 10:45 CET.

För mer information:

Jörgen Lindström, VD KLT Konsult AB
070-665 50 42
, jorgen.lindstrom@kltkonsult.se

Peter Johansson, VD Eurocon Consulting AB
076-7675801, peter.johansson@eurocon.se

KLT Konsult AB är ett dotterbolag till Eurocon Consulting AB och har ca 40 anställda i Växjö, Kalmar, Kristianstad, Oskarshamn och Västervik. Bolaget tillhandahåller kompens inom ett flertal teknikgrenar som Industriautomation, Programmering & Driftsättning, Process & Instrumentering, Projektering, Kraft & Belysning, Kontroll & Besiktning, Teleteknik, Brand & Säkerhet, Projektledning, Kostnadskalkyl & Utbildning

Eurocon Consulting är tekniska konsulter med ett tjänste- och produktutbud främst riktat mot massa-, kemi- och energiindustrin och gruvindustrin. Bolaget ska i nära samarbete med sina kunder vidareutveckla kvaliteten på sina tjänster och produkter. Detta skapar lönsamhet hos kunderna vilket i sin tur ger en fortsatt positiv utveckling för Eurocon Consulting.

Prenumerera