Marknadsmeddelande 106/18 – Eurocon Consulting AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 4 maj 2018

Report this content

Förutsatt godkännande på årsstämman den 3 maj 2018, kommer aktierna (EURO) att handlas exklusive rätt till utdelning den 4 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning kommer vara den 3 maj 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: EURO
ISIN-kod: SE0002222596
Orderbok-ID: 410D
CFI: ESVUFR
FISN: EUROCON/SH
Utdelning: 0,35 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 4 maj 2018

Stockholm den 27 april 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se