Euroflorist Intressenter AB (publ) Delårsrapport

Första Kvartalet 2019 

Koncernens intäkter uppgick till 309,8 mSEK (300,9 mSEK).

Normaliserad Bruttovinstmarginal uppgick till 18,7 % (19,5%)

Normaliserat EBITDA uppgick till 24,1 mSEK (20,6 mSEK). 

Normaliserad EBITDA marginal uppgick till 7,8 % (6,8 %).

Resultat före skatt uppgick till 9,5 mSEK (4,2 mSEK) och inkluderar negativa jämförelsestörande poster om totalt 1 mSEK (0 mSEK). 

Periodens totala kassaflöde uppgick till 6 mSEK (1,6 mSEK).

VD Kommentarer 

Årets första kvartal har historiskt varit ett viktigt kvartal för koncernen då kvartalet innehåller de två högtiderna, Alla Hjärtans Dag i hela världen och Mors dag i England och på Irland. Kvartalet i år var heller inget undantag då vi såg stor och bred efterfrågan på våra förmedlingstjänster över gruppens samtliga marknader. Störst efterfrågan var det i England under Mors dag då vi på en dag såg till att över 63 000 buketter förmedlades och på Alla Hjärtans Dag förmedlades över 75 000 mottagare världen över. Det bidrog till att försäljningen i kvartalet ökade med 3 % och normaliserad EBITDA ökade till 24,1 MSEK (20,6 MSEK). Det strategiska arbetet med ökat regionalt fokus forsätter och fortsätter visa goda resultat vilket främst drivs av effektivisering och synergier i och mellan regionerna. Strategin att fortsätta konsolidera Euroflorist och renodla Euroflorists erbjudande har fortsatt i det andra kvartalet och vi ser optimistiskt på framtiden då vi har fått en hel del positiva svar under den högsäsong som de två senaste kvartalen inneburit.

Kommande kvartal innebär fortsatta utmaningar och vi går stärkta in i en period där flertalet marknader firar Mors Dag och på den strategiskt viktiga skandinaviska marknaden innfaller Mors Dag i två av tre länder, Sverige och Danmark. Dessa högtider blir ett fortsatt test för oss att se om det strategiska arbetet fortsätter att ge positiv effekt på såväl försäljningen som resultatet.

För mer information kontakta:

Mats Brandt, Verkställande Direktör.  

E-post: mats.brandt@euroflorist.com 

Per Lindsjö, CFO.

E-post: per.lindsjo@euroflorist.com 

Euroflorist Intressenter AB (publ), Bellevuevägen 46, 217 72 Malmö.

Denna information är sådan information som Euroflorist Intressenter AB (publ) är skyldiga att offentligöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentligörande den 23 maj 2019.

Om oss

Euroflorist är Europas ledande online företag inom blomster-och gåvoförmedling med verksamhet i tolv europeiska länder. Euroflorist säljer och levererar årligen miljontals blomsterbud till privatpersoner och företag via sina ca 4 500 direktanslutna blomsterbutiker och andra partners.

Prenumerera

Dokument & länkar