EuroMaint Rail får fortsatt förtroende av SL

SL förlänger sitt avtal med Euromaint gällande underhåll av arbetsmaskiner. Det innebär att Euromaint får fortsatt förtroende att ansvara för SL:s arbetsmaskiner i ytterligare två år.

Euromaint har lång erfarenhet och hög teknisk kompetens kring underhåll av arbetsmaskiner. Målet är att förbättra kundens konkurrenskraft genom att öka fordonens tillgänglighet och driftsäkerhet. Sedan november 2009 har Euromaint haft ett helhetsåtagande avseende underhåll på SL:s arbetsmaskiner. SL har nu valt att utnyttja sin optionsrätt i det befintliga underhållsavtalet med Euromaint. Förlängningen innebär att Euromaint får fortsatt förtroende att ansvara för underhållet av arbetsmaskinerna till november 2015.

- Vi har varit väldigt nöjda med leveranserna och samarbetet med Euromaint. Det är också därför som vi nu väljer att förlänga avtalet med ytterligare två år, säger Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen – Trafikavdelningen.

Avtalet med SL omfattar ett helhetsåtagande avseende underhåll av samtliga spårburna arbetsmaskiner som underhåller spår och tunnlar längs tunnelbanan, spårvagnslinjerna samt den smalspåriga järnvägen Roslagsbanan.

- Det är ett mycket viktigt kontrakt för oss och det känns extra roligt att SL värderat vår erfarenhet, kompetens och verksamhetsledning högt. Det visar att vi idag gör ett bra arbete, säger Gustav Jansson, affärsområdeschef på Euromaint Rail.  

Uppdraget utförs vid SL:s tre verkstäder för underhåll av arbetsmaskiner i Stockholm. Mer omfattande underhållsinsatser utförs vid Euromaints verkstad för arbetsmaskiner i Åmål, som är inriktad på underhåll och ombyggnad av arbetsmaskiner samt elektronik- och hydraulikutrustning till dessa.  

För mer information, kontakta:
Euromaint Rail:
Anne-Catherine Worth, kommunikationschef,
Telefon: +46 7600 200 57
E-post: anne-catherine.worth@euromaint.com  

SL:
Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen – Trafikavdelningen
Telefon: +46 70 786 39 21
E-post: viveca.swing@sll.se

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner. Euromaint har en omsättning på cirka 2,5 miljarder SEK och cirka 2 400 medarbetare (2012). Bolaget har verksamhet i Sverige, Belgien, Lettland, Nederländerna samt Tyskland. Euromaint ägs av Ratos, ett av Europas största börsnoterade ägarbolag.

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Vi har varit väldigt nöjda med leveranserna och samarbetet med Euromaint. Det är också därför som vi nu väljer att förlänga avtalet med ytterligare två år.
Viveca Swing, affärsförvaltare arbetsfordon och trafikchef på SLL Trafikförvaltningen – Trafikavdelningen
Det är ett mycket viktigt kontrakt för oss och det känns extra roligt att SL värderat vår erfarenhet, kompetens och verksamhetsledning högt. Det visar att vi idag gör ett bra arbete.
Gustav Jansson, affärsområdeschef på Euromaint Rail