Brexit: ännu inga konkreta framsteg i separationsprocessen

Eftersom det inte gjorts tillräckliga framsteg inom EU:s prioriteringsområden i Brexitförhandlingarna är det ännu för tidigt att börja förhandla om framtida förbindelser mellan parterna, skriver kammaren.

Om det inte sker ett stort genombrott i den femte förhandlingsomgången mellan EU och den brittiska regeringen måste stats- och regeringscheferna för EU27-länderna skjuta upp utvärderingen av Brexit på toppmötet den 20 oktober, eftersom tillräckliga framsteg ännu inte gjorts inom ramen för EU:s tre prioriteringsområden. Det kräver parlamentet i en resolution som kammaren antog på tisdagen med 557 ja-röster, 92 nej-röster och 29 nedlagda röster.

Samtidigt som parlamentet välkomnar premiärminister Theresa Mays klargörande i hennes senaste tal i italienska Florens, så förväntar sig ledamöterna att den brittiska regeringen, utan dröjsmål, ska presentera konkreta förslag om att:

  • värna den fulla uppsättning rättigheter som 4,5 miljoner EU-medborgare och brittiska medborgare som påverkas av Brexit för närvarande har,

  • Storbritannien ska leva upp till de ekonomiska åtaganden man redan gjort inom ramen för EU-samarbetet,

  • lösa gränsproblematiken mellan Irland och Nordirland, i enlighet med bestämmelserna i långfredagsavtalet (Good Friday Agreement).

En ytterligare förutsättning för att avsluta den första fasen i förhandlingarna är att EU:s lagar måste respekteras fram till att Storbritannien officiellt lämnar unionen.

Citat

– Premiärminister Mays tal i Florens visade att hon är öppen för dialog och att hon vet vad som står på spel. Jag skulle vilja uppmana henne att omvandla den goda viljan till konkreta förslag, vilket behövs för att verkligen föra förhandlingarna med EU framåt. Dagens omröstning om parlamentets resolution bekräftade vårt stöd för EU:s chefsförhandlare Michel Barnier. Debatten visade också på en tydlig önskan om ett konstruktivt engagemang med Storbritannien i förhandlingarna, men också en oro över de förseningar som hittills inträffat. Jag hoppas att de nästkommande månaderna tillåter att väsentliga framsteg görs, för att kunna leva upp till de krav som finns för att börja förhandla om framtida förbindelser mellan EU och Storbritannien, sa parlamentets talman Antonio Tajani (EPP, IT).

– Det har ännu inte gjorts tillräckliga framsteg. När det gäller medborgerliga rättigheter är vi särskilt oroade. Förslaget från vår sida om hur vi ska lösa detta är enkelt. Låt EU-medborgare få behålla de rättigheter som de för närvarande har i Storbritannien, och detsamma för brittiska medborgare som bor på kontinenten. Jag frågar till och med mig själv, varför diskuterar vi fortfarande detta? Detta kan och bör avslutas omedelbart, sa parlamentets samordnare för Brexitfrågor Guy Verhofstadt (ALDE, BE).

Debatt

Utkastet till resolution, som utarbetats av parlamentets Brexitstyrgrupp, debatterades också av kammaren, EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och EU:s chefsförhandlare för Brexit Michel Barnier på tisdagsmorgonen (3 oktober).

Klicka på namnen för att se de individuella uttalandena igen

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker
Michel Barnier
Estniska ordförandeskapet
Manfred Weber (EPP, DE)
Gianni Pittella (S&D, IT)
Raffaele Fitto (ECR, IT)
Guy Verhofstadt (ALDE, BE)
Martina Anderson (GUE/NGL, UK)
Philippe Lamberts (De gröna/EFA, BE)
Nigel Farage (EFDD, UK)
Janice Atkinson (ENF, UK)

Snabba fakta

Resolutionen kommer att utgöra parlamentets ståndpunkt inför EU-toppmötet i Bryssel den 20 oktober, då EU:s stats- och regeringschefer ska utvärdera framstegen i Brexitförhandlingarna. För att det slutgiltiga avtalet om ett EU-utträde ska träda i kraft måste det godkännas av Europaparlamentet.

Mer information

Europaparlamentets resolution av den 5 april 2017 om förhandlingarna med Förenade kungariket efter landets anmälan om sin avsikt att utträda ur Europeiska unionen
Pressmeddelande: absoluta krav i förhandlingarna om Storbritanniens EU-utträde
Efter Brexit: Rättigheter för EU-medborgare i Storbritannien
Brexit och EU:s budget: Hur mycket ska Storbritannien fortsätta betala EU
Brexit: dess påverkan på Irland
Ljud- och bildmaterial för journalister
Fakta från parlamentets utredningstjänst EPRS om Brexitförhandlingarna

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera