En försening av EU:s långtidsbudget skulle skada både människor och företag

Report this content
  • Parlamentet uppmanar EU-länderna att enas om en förhandlingsposition om EU:s nästa långtidsbudget
  • Ledamöterna redo att förhandla sedan november 2018
  • Kammaren kräver en beredskapsplan för att mildra konsekvenserna av en försenad budget för både människor och företag

På torsdagen antog kammaren en resolution i vilken man varnar för att det finns en ”klar risk” för att förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget inte kommer att kunna avslutas i tid.

I texten, som antogs med 426 ja-röster, 163 nej-röster och 67 nedlagda röster:

Rådet har än så länge inte fattat ett politiskt beslut gällande budgeten.

Bakgrund

EU-kommissionen presenterade förslagen till EU:s nästa fleråriga budgetram på våren 2018. Parlamentet antog sin position i november 2018 och har väntat på att inleda förhandlingarna med rådet i nästan ett år.

EU:s långtidsbudget gäller vanligtvis under en sjuårsperiod och anger det maximala beloppet för varje större utgiftskategori under den aktuella perioden. Den nuvarande långtidsbudgeten, som gäller perioden 2014-2020, antogs den andra december 2013.

Omkring 93 procent av EU-budgeten går till konkreta mål och verksamheter i och bortom EU-länderna. Pengarna används bland annat för att främja människors tillvaro, städer, regioner, lantbrukare, forskare, studenter, företag och olika organisationer.

Mer information 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Pressansvarig Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
Tel: (+32) 2 28 31834
Mobil: (+32) 470 88 29 42
E-post: viktor.almqvist@europarl.europa.eu; press-sv@europarl.europa.eu

Taggar: