EU-valet närmar sig: samlad pressinformation

Vilka är de viktiga hållpunkterna inför och efter valet? Vilken information publicerar Europaparlamentet under valdagen den 26 maj? Hur ser opinionen ut i Sverige och i andra medlemsländer? Vem kan jag kontakta?

Hållpunkter

8 maj Förtidsröstningen börjar i Sverige
9 maj Europadagen Länk till programmet i Stockholm
15 maj Direktsänd debatt mellan toppkandidaterna till posten som EU-kommissionens ordförande (i plenisalen i Bryssel) kl. 21.00–22.30.
23–26 maj EU-val
Juni De valda kandidaterna förhandlar om att bilda politiska grupper
24 juni Talmannen får besked om de politiska gruppernas sammansättning
1 juli Åttonde valperioden upphör
2 juli–4 juli Det nyvalda parlamentets konstituerande plenarsammanträde i Strasbourg
15–18 juli Plenarsammanträde i Strasbourg: Första tillfället för Europaparlamentet att utse EU-kommissionens ordförande
Sep–okt Utfrågningar av nominerade kommissionsledamöter i Europaparlamentets utskott
21–24 oktober Fösta tillfället att välja den nya EU-kommissionen och för den nya ordföranden att hålla sitt installationstal


Hur kan jag följa/sända debatten mellan toppkandidaterna den 15 maj?

Länk till mer information om debatten.

Hur går valet till i medlemsländerna?

https://www.eu-val.eu/

Hur ser opinionen ut inför EU-valet?

Europaparlamentets senaste Eurobarometer-opinionsundersökning om stödet för EU och väljarnas viktigaste frågor.

Europaparlamentets sammanställning av en möjlig mandatfördelning efter EU-valet.

Samlad pressinformation inför valet.

Var publiceras valresultaten?

https://valresultat.eu/ uppdateras i realtid på valnatten den 26 maj med övergripande mandatfördelning, inklusive nationella vallokalsundersökningar och preliminära resultat, i takt med att uppgifterna överförs av de nationella myndigheterna. Läs mer här.

Om du vill använda rådata på valnatten och ta del av uppdateringar, skicka ett e-postmeddelande till election-results-data@europarl.europa.eu  för att bli inbjuden till ett test den 14 maj för att säkerställa att överföringen, mottagningen och andra funktioner fungerar korrekt.

Vilken information publicerar Europaparlamentet den 26 maj?

Tidigast kl. 18.00     

Nationella vallokalsundersökningar för medlemsländer där vallokalerna har stängt, och när/om det finns tillgängliga undersökningar. Europaparlamentet genomför inga egna undersökningar.

Tidigast kl. 20.00     

Den första preliminära mandatfördelningen publiceras. Uppdateringar sker cirka kl. 21.00 och 22.00. Sammanställningen kommer att bestå av tillgänglig information från medlemsländerna:

  • I de medlemsländer där vallokalerna har stängt och där vallokalsundersökningar eller liknande undersökningar publiceras, kommer Europaparlamentet att använda dessa undersökningar.
  • I de medlemsländer där vallokalerna fortfarande är öppna (till exempel Sverige), kommer Europaparlamentet att använda den senaste opinionsundersökningen som publicerats före EU-valet.

Strax efter kl. 23.00  

Den första mandatfördelningen som består av preliminära officiella resultat för de medlemsländer som officiellt publicerat sina valresultat. Uppdateras cirka kl. 24.00, och eventuellt kl. 01.00. För de länder som inte ännu publicerat preliminära officiella resultat, används vallokalsundersökningar och eventuellt tidigare opinionsundersökning, beroende på vilken information som är tillgänglig.

Jag vill ta del av bakgrundsinformation inför EU-valet och under valnatten: mejla tiia.mustonen@ep.europa.eu

Pressackreditering till Europaparlamentet i Bryssel 23-27 maj: Länk till ansökan om ackreditering.

Vem kan jag kontakta under valdagen och valnatten?

Tiia Mustonen
tiia.mustonen@ep.europa.eu
Telefon: 08-562 444 61
Mobil: 070-998 96 27

Lena Kraft
lena.kraft@ep.europa.eu
Telefon: 08-562 444 54

Taggar:

Prenumerera