Europaparlamentariker besöker Sverige för att lära av goda transportexempel

En delegation med Europaparlamentariker besöker Östersund, Sundsvall och Arlanda den 17-19 juli, för att studera Sveriges förutsättningar, utmaningar och goda exempel inom transport och infrastruktur. Delegationen kommer att träffa infrastrukturminister Anna Johansson (S) på Arlanda under onsdagseftermiddagen.

Målet för delegationen, som består av 7 ledamöter från parlamentets utskott för transport och turism är att inhämta kunskap från lokala och nationella representanter inom områden för transport, infrastruktur och skogsindustri. Ledamöterna vill bland annat lära mer om fjärrstyrd flygtrafikledning och användningen av förnybar energi inom transportsektorn.

De medföljande ledamöterna är: Karima DELLI (ordförande transportutskottet, De Gröna/EFA, Frankrike), Jens NILSSON (S&D, Sverige), Jakop DALUNDE (De Gröna/EFA, Sverige), Deirdre CLUNE (EPP, Irland), Karoline GRASWANDER-HAINZ (S&D, Österrike), Nicola CAPUTO (S&D, Italien) och Jozo RADOS (ALDE, Kroatien).

Det finns möjlighet att träffa infrastrukturminister Anna Johansson och Europaparlamentets delegation på Arlanda onsdagen den 19 juli kl. 15:45.
För intervjuförfrågningar kontakta: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Bakgrund:
Den 31 maj lade EU-kommissionen fram ett transport- och mobilitetsinitiativ, "Europa på väg". Syftet är att hjälpa sektorn att förbli konkurrenskraftig i en socialt rättvis övergång till ren energi och digitalisering. I höst börjar förhandlingarna i transportutskottet i Europaparlamentet. Enligt en undersökning av EU-kommissionen är Sverige bäst på användning av förnybar energi inom transportsektorn i EU. Däremot ligger Sveriges infrastrukturinvesteringar, framför allt i underhåll och utveckling av järnvägar, dåligt till i en internationell jämförelse, visar EU-kommissionens landsrapport för Sverige.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Mobil: 070 - 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera