Europaparlamentet debatterade det finska EU-ordförandeskapets prioriteringar

På onsdagen debatterade Europaparlamentet det nya finska EU-ordförandeskapets prioriteringar med Finlands statsminister Antti Rinne och EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen.

I sitt tal i kammaren i Strasbourg presenterade statsminister Antti Rinne det finska ordförandeskapets prioriteringar för de kommande sex månaderna, som fokuserar på gemensamma värderingar och rättsstatsprincipen, göra EU mer konkurrenskraftigt och socialt inkluderande, stärka EU:s ledande internationella ställning i klimatarbetet och fullt ut skydda medborgarnas säkerhet.

Antti Rinne framhöll att mottot ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid” fångar det finska ordförandeskapets mål med att bidra till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar framtid för EU.

EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen sa att EU-kommissionen är i ”full harmoni” med det finska ordförandeskapets prioriteringar. Han nämnde specifikt de ambitiösa klimatmålen och tillade att: ”När det gäller miljöfrågor så föregår ni med gott exempel”.

Ledamöterna välkomnade också det finska ordförandeskapets prioriteringar, särskilt intentionen att stärka EU:s internationella ställning i klimatarbetet och ambitionen att stärka rättsstatsprincipen. De uppmanade också den finska regeringen att prioritera arbetet med att nå fram till en balanserad lösning när det gäller EU:s långtidsbudget. Migration, den gemensamma jordbrukspolitiken och öppenhetsfrågor togs också upp som områden som kräver fler gemensamma ansträngningar.

Mer information 

Kontakter: 

Viktor ALMQVIST
Press Officer
Telefonnummer: (+32) 2 28 31834 
Telefonnummer: (+33) 3 881 72420 (STR) 
Mobilnummer: (+32) 470 88 29 42 
E-post: viktor.almqvist@europarl.europa.eu 
E-post: press-sv@europarl.europa.eu 

Iina LIETZÉN
Press Officer Lehdistötiedottaja, Bryssel
Telefonnummer: (+32) 2 28 40731 
Telefonnummer: (+33) 3 881 73472 (STR) 
Mobilnummer: (+32) 470 88 39 10 
E-post: iina.lietzen@europarl.europa.eu 
E-post: tiedotus@europarl.europa.eu 

Taggar:

Prenumerera