I dessa utskott sitter de svenska Europaparlamentarikerna

Europaparlamentet valde igår talman och 14 vice talmän samt fastställde utskottens storlek och sammansättning.

Den italienske socialdemokraten David SASSOLI valdes den 3 juli till Europaparlamentets talman. Läs mer om den nyvalde talmannen och omröstningen.

Följande 14 ledamöter valdes till vice talmän:

Mairead  McGUINNESS (EPP, IE)
Pedro SILVA PEREIRA (S&D, PT)

Rainer WIELAND (EPP, DE)
Katarina BARLEY (S&D, DE)
Othmar KARAS (EPP, AT)
Ewa Bożena KOPACZ (EPP, PL)
Klara DOBREV (S&D, HU)
Dita CHARANZOVÁ (Renew Europe, CZ)
Nicola BEER (Renew Europe, DE)
Lívia JÁRÓKA (EPP, HU)
Heidi HAUTALA (Greens/EFA, FI)
Marcel KOLAJA (Greens/EFA, CZ)
Dimitrios PAPADIMOULIS (GUE/NGL, EL)
Fabio Massimo CASTALDO (NI, IT)


Utskott

Igår meddelades vilka Europaparlamentariker som ska sitta i vilket utskott och underutskott. De svenska ledamöterna sitter i följande utskott:

Abir AL-SAHLANI (C)
EMPL - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor  (ledamot), LIBE - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (suppleant)

Alice BAH KUHNKE (MP)
LIBE - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, FEMM - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ledamot)

Erik BERGKVIST (S)
REGI - Utskottet för regional utveckling  (ledamot), BUDG - Budgetutskottet (suppleant)

Malin BJÖRK (V)
ENVI - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot), LIBE - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (suppleant)

Johan DANIELSSON (S)
TRAN - Utskottet för transport och turism  (ledamot), EMPL - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (suppleant)

Fredrick FEDERLEY (C)
ENVI - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot), AGRI - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (suppleant)

Heléne FRITZON (S)
FEMM - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ledamot), ITRE - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, CULT - Utskottet för kultur och utbildning (suppleant)

Jytte GUTELAND (S)
ENVI - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot), AFET - Utskottet för utrikesfrågor (suppleant)

Pär HOLMGREN (MP)
ENVI - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot), TRAN - Utskottet för transport och turism, AGRI - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (suppleant)

Evin INCIR (S)
LIBE - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (ledamot), DEVE  Utskottet för utveckling (suppleant)

Karin KARLSBRO (L)
INTA - Utskottet för internationell handel (ledamot), ENVI - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (suppleant)

Arba KOKALARI (M)
IMCO - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, FEMM - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ledamot), AFET - Utskottet för utrikesfrågor (suppleant)

David LEGA (KD)
AFET - Utskottet för utrikesfrågor, DROI - Underutskottet för mänskliga rättigheter (ledamot), CONT - Budgetkontrollutskottet (suppleant)

Peter LUNDGREN (SD)
TRAN - Utskottet för transport och turism (ledamot), EMPL - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (suppleant)

Jessica POLFJÄRD (M)
ENVI - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ledamot), ECON  Utskottet för ekonomi och valutafrågor (suppleant)

Sara SKYTTEDAL (KD)
ITRE - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi  (ledamot), EMPL - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (suppleant)

Jessica STEGRUD (SD)
ITRE - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi, FEMM  Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (ledamot), ECON - Utskottet för ekonomi och valutafrågor (suppleant)

Tomas TOBÉ (M)
DEVE - Utskottet för utveckling,  LIBE - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (ledamot), ITRE - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (suppleant)

Jörgen WARBORN (M)
INTA - Utskottet för internationell handel (ledamot), TRAN - Utskottet för transport och turism (suppleant)

Charlie WEIMERS (SD)
AFET - Utskottet för utrikesfrågor (ledamot), LIBE - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (suppleant)

Genom att klicka på de svenska ledamöternas profiler på Europaparlamentets webbplats, ser du i vilka utskott de sitter.

Mer information om utskottens storlek och sammansättning finns här.

Utskottens ordförande kommer att väljas i samband med varje utskotts och underutskotts konstituerande sammanträde.

Mer information

Vanliga frågor om övergången från det åttonde till det nionde Europaparlamentet

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera