Möt Macron i Europaparlamentet - sök journaliststipendium till Strasbourg

Report this content

Den 17 april väntas Frankrikes president Emmanuel Macron debattera EU:s framtid med ledamöterna. Du som är journalist kan söka ett resestipendium för att följa debatten på plats i Europaparlamentet i Strasbourg.

Ledamöterna väntas också rösta om flera lagförslag på det miljö- och klimatpolitiska området. På agendan står bland annat:

  • Det s.k. ”avfallspaketet”; fyra direktiv som rör avfall, deponering, förpackning samt återvinning av fordon, batterier och elektronikutrustning (mer information),
  • Nya regler för ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (mer information).
  • Ansvarsfördelning för utsläpp: utsläppsminskningar 2021-2030 inom sektorerna som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem (mer information),
  • LULUCF: markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (mer information).

På resan får du delta i pressträffar samt följa omröstningar och se debatter i parlamentet. Det blir en möjlighet att både fördjupa dina kunskaper om EU och ta del av senaste nytt.

Som journalist kommer du att ha goda möjligheter att ställa frågor till svenska och utländska ledamöter. Du får också chansen att bekanta dig med Europaparlamentets presstjänst och audiovisuella medietjänster.

Stipendiet omfattar en resa från närmaste flygplats i Sverige till Strasbourg och tillbaka i ekonomiklass samt ett schablonbelopp på 360 euro som ska täcka alla andra kostnader som boende, lokala transporter och övrigt uppehälle.

Tid: Pressresan avser sammanträdesperioden 16-19 april 2018 

Plats: Europarlamentet i Strasbourg

Stipendiet förutsätter att du är yrkesverksam journalist.

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av dig själv och skickas in före den 24:e mars. Följ länken för att komma till ansökningsformuläret. Länk till ansökan.

Taggar: