Parlamentet godkänner EU-hjälp till tidigare Ericssonanställda i Sverige

Report this content

På torsdagen gav parlamentet klartecken till EU-stöd på drygt två miljoner euro till 900 uppsagda arbetstagare från telekomföretaget Ericsson i Sverige.

Sedan 2014 har tillverkningen av teleutrustning upphört vid flera anläggningar och tre av Ericssons fabriker har lagts ned helt, på grund av omstrukturering och utlokalisering av verksamheter. Parlamentet framhåller att uppsägningarna är ett resultat av kombinationen av en hård konkurrens från asiatiska tillverkare, en svag tillväxt på hårdvarusidan och en uppgradering av tekniken, vilket innebär att det behövs färre anställda. Totalt har 2388 arbetstagare sagts upp från Ericsson, varav 900 av dem är berättigade till det nya stödpaketet som hämtas från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF). Stödpaketet innehåller totalt 2 130 400 euro.

Detta är den andra gången som Ericsson ansöker om EU-stöd efter att företaget stegvis börjat minska sin personal i Sverige. Förta gången var i mars 2016.

EU-stödet täcker 60 procent av de totala åtgärdskostnaderna och är avsett för en mängd åtgärder, inklusive hjälp med karriärplanering, starta eget-bidrag, utbildning, bidrag för arbetssökande och flyttbidrag. Åtgärder för missgynnade grupper föreskrivs också, vilket riktar in sig på individer som är äldre än 50 år eller tidigare anställda med fysiska funktionsnedsättningar.

Stödet godkändes av EU-länderna i rådet den 27 februari. Parlamentet godkände stödpaketet med 557 ja-röster, 71 nej-röster och 4 nedlagda röster.

Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF) introducerades 2007. Den kan beskrivas som ett flexibelt instrument inom EU:s budget, som syftar till att under särskilda omständigheter stötta arbetstagare som har förlorat sina anställningar till följd av massuppsägningar som orsakats av omfattande förändringar inom den globala handeln (till exempel att tillverkningskapacitet flyttats till tredjeländer).

Fonden bidrar med skräddarsydda tjänster som ska hjälpa uppsagda arbetstagare att hitta nya jobb. Dess årliga tak ligger på 150 miljoner euro.

De uppsagda erbjuds åtgärder som till exempel stöd till egna företag, hjälp med att söka arbete, yrkesvägledning och olika former av fortbildning.

Den antagna texten kommer att finnas är (01.03.2018)
Ljud- och bildmaterial för journalister

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Presstjänsten i Bryssel
Tel: (+32) 2 28 31834
Mobil: (+32) 470 88 29 42
viktor.almqvist@europarl.europa.eu

Taggar: