Pressresa till Strasbourg: Delta i samtal om utstationeringsdirektivet

Vad innebär EU:s nya utstationeringsregler? Du som är yrkesverksam journalist kan söka ett resestipendium till Europaparlamentets plenarsession i Strasbourg 23-26 oktober.

Förhandlingarna kring det så kallade utstationeringsdirektivet är på slutrakan i Europaparlamentet. Direktivet reglerar vilka bestämmelser som ska gälla när arbetstagare utstationeras för arbete under en begränsad tid i ett annat land inom EU/EES. Den 16 oktober väntas Europaparlamentets sysselsättningsutskott rösta om förslaget. Därefter, den 23-26 oktober, väntas kammaren rösta om att börja förhandlingarna med EU:s medlemsländer.

På plats i Strasbourg får du delta i rundabordssamtal med Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna) och Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Frankrike), som i Europaparlamentet ansvarar för revideringen av utstationeringsdirektivet. Du deltar också i pressträffar med de svenska ledamöterna samt följer debatter och omröstningar i parlamentet. Det finns goda möjligheter att intervjua både svenska och utländska ledamöter.

Stipendiet:
Stipendiet omfattar resa från närmaste flygplats i Sverige till Strasbourg och tillbaka i ekonomiklass samt ett schablonbelopp på 360euro som ska täcka alla andra kostnader som boende, lokala transporter och övrigt uppehälle. 

Ansökan:
Skicka en kortfattad beskrivning av dig själv senast den 8 oktober. Antalet deltagare är begränsat och vi ber dig därför att så fort som möjligt anmäla intresse. Länk till ansökan.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera