Riksdagens talman träffar förstagångsväljare i Norrköping inför EU-valet

Report this content

Hur kan unga påverka beslut i EU? Varför är det viktigt att rösta? Vad gör Europaparlamentet? Den 20 maj träffar elever på Hagagymnasiet i Norrköping riksdagens talman och chefen för Europaparlamentets kontor i Sverige för att prata EU-val.

Inför EU-valet besöker riksdagens talman Andreas Norlén och chefen för Europaparlamentets kontor i Sverige Markus Bonekamp, Hagagymnasiet. EU-valet den 26 maj blir för många Hagagymnasister första gången de deltar i ett val till Europaparlamentet.

Eleverna får möjlighet att ställa frågor om EU-valet och riksdagens arbete med EU-frågor. Information kommer att ges om Europaparlamentets partipolitiskt neutrala kampanj ”Den här gången röstar jag” och hur unga kan engagera sig för att fler i Norrköping ska rösta i EU-valet den 26 maj.

Hagagymnasiet deltar i Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram. Syftet med programmet är att främja medvetenheten om Europa och europeisk parlamentarisk demokrati bland ungdomar genom att ge dem aktiva kunskaper om EU och i synnerhet Europaparlamentet.

Dag: 20 maj

Tid: kl. 10.00–11.00, tid för intervjuer kl. 11.00–11.30

Plats: Aulan på Hagagymnasiet, Hagagatan 36 (Norrköping)

Bakgrund:

Syftet med den partipolitiskt neutrala kampanjen "Den här gången röstar jag" är att föra samman människor som vill stå upp för demokratin och arbeta för ett ökat valdeltagande i EU-valet 2019.

Valdeltagandet i EU-valet 2014 i Sverige var 51,07 %. Motsvarande siffra i Norrköping var 46,80 %.

Genom kampanjen vill Europaparlamentet uppmuntra människor att rösta och delta i den demokratiska processen på ett medvetet och välinformerat sätt. Ungefär hälften av riksdagens lagstiftning och kommunfullmäktiges dagordning handlar om frågor som behandlas på EU-nivå.

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Lena Kraft
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 54
Mobil: 072 212 27 14
E-post: lena.kraft@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera