Ryssland är inte längre EU:s strategiska partner, säger parlamentet

Report this content

EU måste göra en ny kritisk utvärdering av sina förbindelser med Ryssland, sedan dessa skadats allvarligt av Rysslands medvetna kränkning av demokratiska principer, grundläggande värden och internationell rätt i och med dess våldsamma agerande och destabilisering av grannländerna, säger ledamöterna i en resolution som antogs på onsdagen. EU måste nu med mjuk makt bemöta den aggressiva och splittrande politik som Ryssland för, säger de.

– Med sitt angrepp mot Ukraina och annekteringen av Krim har den ryska ledningen ställt våra relationer inför ett vägval. Det är nu upp till Kreml vilken väg de väljer; samarbete eller djupare främlingskap, sa litauern Gabrielius Landsbergis (EPP-gruppen), som lett parlamentets arbete med resolutionen.
– Jag är övertygad om att det ryska folket, precis som vi alla, vill ha fred, inte krig. En förändring i Ryssland kan, och kommer att, komma inifrån. Under tiden måste vi skicka en tydlig signal till de ryska ledarna om att vi står enade med dem som drabbas av angreppen och med dem som står för de värden EU har grundats på.

Resolutionen antogs med 494 ja-röster mot 135 nej-röster och 69 nedlagda röster.

EU-länderna måste ha som ”högsta prioritet” att fortsätta hålla ihop om Rysslands illegala annektering av Krim och direkta inblandning i kriget i Ukraina, säger ledamöterna. De uppmanar EU-länderna att avhålla sig från bilaterala förbindelser med Ryssland som skulle kunna skada denna enighet. För att säkerställa solidaritet EU-länderna emellan bör man snabbt inrätta en stabil europeisk energiunion.

Gör mer för att bemöta rysk propaganda
Parlamentet uppmanar EU-kommissionen att snarast öronmärka tillräckliga medel för att bemöta rysk propaganda och desinformation inom och utom EU och ge mer finansiellt stöd till oberoende civilsamhälleliga aktivister i Ryssland. Ledamöterna är ”förskräckta” över försämringen i situationen för de mänskliga rättigheterna och rättsstatligheten i Ryssland och uppmanar till mer stöd till människorättsförsvarare.

Stoppa Rysslands inblandning i europeiska demokratier
Europaparlamentet är mycket oroat över att Ryssland nu öppet positionerar sig självt och utmanar den internationella demokratiska gemenskapen och dess lagstiftningsbaserade ordning och ger stöd till och finansiering av radikala och extremistiska partier i EU:s medlemsstater. Parlamentet uppmanar kommissionen och EU-länderna att utarbeta en samordnad mekanism för att övervaka finansiellt, politiskt eller tekniskt stöd som Ryssland tillhandahåller politiska partier och andra organisationer inom EU och utvärdera landets inflytande över det politiska livet och den allmänna opinionen i EU. EU-
kommissionen bör också föreslå lagstiftning som säkerställer full insyn i politiskt stöd och finansiering av politiska partier i EU från aktörer utanför EU.

Rysk svartlistning ”kontraproduktiv och skadlig”
Ledamöterna fördömer den ”godtyckliga” svartlistningen av 89 EU-politiker och tjänstemän som förbjuder dem att resa in på ryskt territorium. Denna svartlistning överträder internationell rätt, kränker allmänna normer och förhindrar insyn, skriver de och tillägger att den är ”kontraproduktiv och skadlig för de redan svaga kommunikationskanalerna mellan Europeiska unionen och Ryssland”. De drabbade EU-politikerna och tjänstemännen bör informeras om skälen till att de vägras tillträde till ryskt territorium och bör ha rätt att överklaga ett sådant beslut vid en oberoende domstol.

Konstruktivt förhållande behövs på sikt
Ledamöterna säger att ett konstruktivt och förutsägbart förhållande mellan EU och Ryssland är möjligt i det långa loppet men betonar att samarbetet bara kan återupptas om Ryssland respekterar Ukrainas territoriella integritet och suveränitet, inklusive Krim, fullt ut genomför Minskavtalen och upphör med destabiliserande militär- och säkerhetsverksamhet vid EU:s gränser.

På torsdag röstar parlamentet om en separat resolution om den strategiska militära situationen i Svartahavsbäckenet till följd av Rysslands illegala annektering av Krim

Taggar: