Sök nu: Resestipendium till Europaparlamentet i Strasbourg 23-26 oktober

Vill du lära dig mer om EU och hur beslutsfattande i Europaparlamentet går till?  Du som är yrkesverksam journalist kan söka ett resestipendium till Europaparlamentet i Strasbourg den 23-26 oktober för att få senaste nytt om Europas nyckelfrågor.

Skicka din ansökan senast imorgon, den 10 oktober. Länk till ansökan.

På plats i Strasbourg deltar du i pressträffar med de svenska ledamöterna samt följer debatter och omröstningar i parlamentet. Du kommer också att få delta i rundabordssamtal med Agnes Jongerius (S&D, Nederländerna) och Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Frankrike), som i Europaparlamentet ansvarar för revideringen av det så kallade utstationeringsdirektivet. Migration och EU:s budget 2018 står också högt på sessionsagendan. Det finns goda möjligheter att intervjua både svenska och utländska ledamöter.

Stipendiet:
Stipendiet omfattar resa från närmaste flygplats i Sverige till Strasbourg och tillbaka i ekonomiklass samt ett schablonbelopp på 360 euro som ska täcka alla andra kostnader som boende, lokala transporter och övrigt uppehälle. 

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets informationskontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Taggar:

Prenumerera