Utfrågning av nominerade svenska EU-kommissionären Ylva Johansson

Report this content

På tisdagen frågade Europaparlamentets medborgarrättsutskott ut Sveriges tilltänkta nya EU-kommissionär Ylva Johansson om migration och asyl, säkerhetsfrågor och Schengenområdets framtid.

Medborgarrättsutskottets (LIBE) samordnare kommer nu att sammanträda inom 24 timmar för att bedöma resultatet av utfrågningen. Ylva Johansson har nominerats som EU-kommissionär med ansvar för inrikesfrågor i den nya EU-kommissionen som väntas tillträda den första november i år med tyska kristdemokraten Ursula von der Leyen som ordförande.

En nystart för migration- och asylpolitiken

I sitt inledningsanförande under utfrågningen underströk Ylva Johansson att en av hennes huvuduppgifter kommer att bli att föreslå en ny migrations- och asylpakt. ”Det är svårt, men ett misslyckande är helt enkelt inte ett alternativ”, sa hon.

Lagliga och säkra vägar till EU för migranter och asylsökande är också en del av lösningen, påpekade Ylva Johansson.

Ledamöterna uppmanade den tilltänkta nya svenska EU-kommissionären att klargöra hur hon planerar att skapa konsensus kring en reform av EU:s asylsystem. De frågade också ut Ylva Johansson om sök- och räddningsinsatser i Medelhavet, situationen för migranter och asylsökare som är fast i Libyen och om EU:s olika avtal med länder utanför unionen om migration.

EU:s säkerhetsstrategi och framtiden för Schengen

Ylva Johansson förklarade att hennes mål är att bygga en effektiv säkerhetsunion. Hon åtog sig att arbeta outtröttligt för att bekämpa terrorism och alla former av radikalisering. När det gäller Schengenområdet underströk Ylva Johansson att det är av yttersta vikt att återgå till ett fullt fungerande Schengenområde utan inre gränskontroller.

Ledamöterna frågade också ut den svenska kandidaten om vilka åtgärder som bör vidtas för att bekämpa organiserad brottslighet, garantera respekten för grundläggande rättigheter inom ramen för EU:s säkerhets- och gränspolitik och om en möjlig framtida utvidgning av Schengenområdet.

Du kan se hela utfrågningen igen här.

Pressträff

Efter att utfrågningen avslutats höll medborgarrättsutskottets ordförande Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) en pressträff utanför mötessalen. Se den igen här.

Nästa steg

Utifrån utskottets rekommendationer fattar talmanskonferensen beslut den 17 oktober om parlamentet har tillräcklig information för att förklara utfrågningarna avslutade. Därefter kommer ledamöterna att rösta om de ska godkänna kommissionen i sin helhet vid plenarsammanträdet i Strasbourg den 23 oktober.

Mer information

Särskild hemsida för utfrågningarna 2019
Särskild hemsida för utfrågningen av kommissionärskandidaten Ylva Johansson
Ljud- och bildmaterial för journalister
Information från parlamentets utredningstjänst om utfrågningen av kommissionärskandidaten Ylva Johansson
Schema med alla utfrågningar
Europaparlamentets arbetsordning - Parlamentets godkännande av kommissionskollegiet i dess helhet
Parlamentets medborgarrättsutskott (LIBE)
Sveriges tilltänkta nya EU-kommissionär Ylva Johansson

Mer information ger:

Tiia Mustonen
Pressansvarig på Europaparlamentets kontor i Sverige
Tel: 08-562 444 61
Mobil: 070 998 96 27
E-post: tiia.mustonen@ep.europa.eu

Viktor Almqvist
Pressansvarig Europaparlamentets presstjänst i Bryssel
Tel: (+32) 2 28 31834
Mobil: (+32) 470 88 29 42
E-post: viktor.almqvist@europarl.europa.eu; press-sv@europarl.europa.eu

Taggar: