Ny studie för EU-kommissionens "Motor Challenge Program" visar att Högpresterande motorer spar 202 miljarder kW-timmar p

Pressmeddelande 4 december 2003 Ny studie för EU-kommissionens "Motor Challenge Program"visar att Högpresterande motorer spar 202 miljarder kW-timmar per år Inom EU kan man spara upp till 202 miljarder kW-timmar varje år, genom att bara öka andelen koppar och därigenom förbättra effektiviteten i de elmotorer som redan används i industrin. Detta framkommer i en ny studie, som publiceras av European Copper Institute, inom ramen för EU- kommissionens "Motor Challenge Program". Den nionde konferensen under FN:s ramkonvention om klimatförändring (COP9) som äger rum nu den 1-12 december i Milano. 30 planerade kraftverk skulle bli överflödiga Mer än 60 procent av den el som konsumeras inom europeisk industri används i system som drivs av elmotorer. För vissa tillämpningar skulle energibesparingen kunna vara så hög som 50 procent genom investering i effektiva motorer och användning av effektiva styr- och underhållssystem. Om vi sparade 202 miljarder kW-timmar el varje år skulle vi inte behöva bygga de 30 nya kraftverk som anses nödvändiga för att tillgodose EU:s ökande behov av el. Det skulle också minska EU:s behov av energiimport med 6 procent. Tekniken som behövs för att tillverka högpresterande motorer finns redan och är enkel att införa. Det är den som är den drivande kraften bakom EU- kommissionens Motor Challenge-program. Detta frivilliga initiativ skall motivera företag att satsa på högpresterande motorer för att minska energiförbrukningen i elmotordrivna system. Nyckeln är en ökad andel koppar i motorer, spänningstransformatorer och kablar vilket kan öka effekten och minska energiförlusten med upp till 70 procent. Koppar är den metall som leder el bäst, näst silver. Därför används koppar i elledningar, i alla elapparater, elektriska maskiner, i alla kretskort, i datorer, i tåg, bilar, radioapparater, tv och telefon. Dessutom används stora mängder koppar i förnyelsebara energikällor som till exempel vindkraftverk. Andra motorsystem och åtgärder som kan dra nytta av kopparens egenskaper är timers, som stänger av systemen under inaktiva perioder, varvtalsstyrning och utbyte av motorer som är överdimensionerade för nuvarande användning. Koloxidutsläppen minskas med en fjärdedel av Kyotoprotokollets mål Genom att öka motorernas effektivitet skulle den europeiska industrin inte bara vinna sänkt elförbrukning utan dessutom samtidigt minska utsläppen av koldioxid med hela 79 miljoner ton varje år. Detta motsvarar mer än en fjärdedel av målet med minskade växthusgasutsläpp som Europa åtagit sig enligt Kyotoprotokollet. Dessa utsläpp beräknas kosta samhället 6 miljarder euro varje år. För att få tillstånd en lika stor minskning på annat sätt så skulle man behöva planterade skog på en yta motsvarande hela Finlands yta, för att skogen skulle omvandla koldioxid till syre, eller genom att installera 1,8 miljarder kvadratmeter solceller. Den minskade elförbrukningen är en fördel inte bara för Europas miljö. Studien visar att industrin skulle spara mellan 15 och 20 miljarder euro per år. Det är EU-medlemmarnas regeringar som har ansvar för att ta fram ett åtgärdspaket som innehåller förordningar, (särskilt när det gäller standarder och inspektionsnormer för industriinstallationer), ekonomiska incitament (skattelättnader och investeringsbidrag) och informationskampanjer för att öka medvetenheten. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 400 miljoner euro. Det kommer att behövas ett starkt stöd från EU-medlemmarnas regeringar för att uppnå stora energibesparingar. För mer information vänligen kontakta: Christian de Barrin, kommunikatonsdirektör, European Copper Institute, + 32 2 777 70 82 cdb@eurocopper.org Presskontakt / bilder från Elisabeth Nyström, Münz Ålenius PR, 08 - 562 280 04, 0705 50 47 90, elisabeth.nystrom@munzalenius.se Se också www.eurocopper.org Den nionde konferensen under FN:s ramkonvention om klimatförändring (COP9) äger rum nu den 1-12 december i Milano. Konferensen samlar representanter från 180 länder, FN-organ, finansinstitut, icke-statliga organ och ledande energileverantörer. European Copper Institute (ECI) är den Europeiska branschorganisationen under International Copper Association, som representerar världens ledande kopparutvinningsföretag, och de europeiska halvfabrikatstillverkarna. Institutets uppdrag är att infomera om koppar användningen av koppar och dess roll i en hållbar utveckling. SCDA, Scandinavian Copper Development Association, är den Svenska organisationen som är en länk mellan internationell forskning och användare av koppar och kopparlegeringar. SCDAs uppgift är att främja en korrekt och effektiv användning av koppar och dess legeringar samt ge service i form av information och rådgivning rörande koppar, i alla dess former. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031203BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031203BIT00470/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031203BIT00470/wkr0003.doc Bakrundsmaterial