Boka intervjuer med våra EU-kommissionärer i Almedalen

Ta chansen att diskutera aktuella EU-frågor och EUs framtid med våra EU-kommissionärer som i veckan gästar Almedalen. De finns på plats för att delta i seminarier, bidra till debatt och ökad dialog kring EUs framtid och frågor som berör ekonomisk tillväxt, entreprenörskap, migrations- och klimatpolitik. Nu har du möjlighet att få träffa dem för en intervju.

(Bifogat finns även vårt fullständiga program, där ni kan hitta fler intressanta personer att intervjua.)

Diskutera inrikes asyl och migrationsfrågor med kommissionär Cecilia Malmström

Cecilia Malmström finns i Visby från och med 30/6 kväll till 2/7 eftermiddag och besöker Europahuset för två olika seminarium på måndag 14.15-15.30 - 16.46-17.30.

Vad händer med klimatpolitiken efter 2020? Prata klimatfrågor med kommissionär Connie Hedegaard

Connie Hedegaard finns i Visby från och med ca 13.00 den 30/6 till 1/7 eftermiddag och deltar på ett seminarium kl. 17.00 på Europahuset under söndagen. Tid för intervjuer finns under måndagen fram till ca 14.00.

Diskutera internationellt samarbete, humanitär hjälp och krishantering med kommissionär Kristalina Georgieva

Kristalina Georgieva är i Visby under eftermiddagen den 3/7 och deltar i ett seminarium med Biståndsminister Gunilla Carlsson kl. 13.00 (äger inte rum i Europahuset). Är tillgänglig för intervjuer mellan ca 14.15-16.45.

För mer information och bokning av intervjuer kontakta gärna:

Pernilla Baralt

EU-kommissionen i Sverige

Tel. 08–56 24 44 06 eller 070–458 23 06

pernilla.baralt@ec.europa.eu

Johan Wullt

EU-kommissionen i Sverige

Tel. 08–56 24 44 29 eller 070-495 23 20

E-post: johan.wullt@ec.europa.eu

Europeiska kommissionens representation i Sverige har uppgift är att informera allmänheten och medierna i länderna om vad som händer i kommissionen och vilka beslut som tas. Vice versa informerar representationen i Sverige till EU-kommissionen om vad som diskuteras och debatteras i Sverige. Representationen är uppdelad i: press-, media- och kommunikation; politisk rapportering, policy och språkfrågor samt administration. Sammanlagt har representationen drygt 20 heltidstjänster.

Europeiska kommissionens centrala uppgift är att söka förslag och lösningar som ligger i unionens intresse. Sveriges kommissionär heter Cecilia Malmström och är ansvarig för inrikes frågor i EU.