Europolitan Holdings AB genomför program för återköp av egna aktier

Europolitan Holdings AB genomför program för återköp av egna aktier Europolitan Holdings AB styrelse har i enlighet med det mandat som gavs av årets bolagsstämma den 26 juni 2001 beslutat att genomföra köp vid ett eller flera tillfällen, av sammanlagt högst 2 000 000 aktier i Bolaget, i syfte att ge Bolaget ökade möjligheter att hantera vid samma bolagsstämma beslutat personaloptionsprogram. Förvärv skall ske på Stockholmsbörsen till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Bolaget innehar idag inga egna aktier. Stockholm den 29 november 2001 Styrelsen För mer information kontakta: Jon Risfelt, VD och koncernchef, tel: 0708-331001 Mark Carey, CFO, tel: 0708-331803 Europolitan Holdings AB är moderbolag till mobilteleoperatören Europolitan Vodafone. Företaget driver ett GSM-nät i Sverige och har tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1 500 personer. Europolitan Holdings AB är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner proportionellt antal kunder (efter ägarandel). www.europolitan.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00780/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/29/20011129BIT00780/bit0001.pdf

Dokument & länkar