Europolitan Vodafone byter namn till Vodafone

Europolitan Vodafone byter namn till Vodafone Europolitan Vodafone byter i april 2002 namn till Vodafone för att tydligare markera att företaget är en del av världens största mobiltelekoncern. Förändringen är ett naturligt steg i den internationella profilering som Europolitan inledde i februari i år när företaget lade till Vodafone i sitt namn. - Vi tillhör världens största mobila nätverk och det är en för oss avgörande fördel som vi vill kommunicera tydligare. Inte minst eftersom våra lokala konkurrenter på den svenska marknaden saknar motsvarande resurser samtidigt som det är uppenbart att allt fler kunder kräver tillgång till internationella mobiltelefonitjänster, säger Jon Risfelt, vd och koncernchef på Europolitan Vodafone. Vodafone finns på fem kontinenter och har över 200 miljoner mobilteleanvändare. För Europolitan Vodafone är namnbytet till Vodafone nästa år ett viktigt led i det omfattande interna och externa profileringsarbete som företaget just nu genomför. - Vi är övertygade om att det nya varumärket kommer att stärka vår position på den svenska marknaden. Dessutom innebär det nya varumärket att vi än mer intensifierar samarbetet med Vodafonegruppen när det gäller utveckling av internationella tjänster kring framtidens 3G- telefoni, säger Jon Risfelt. På nyårsdagen 2002 startar en omfattande varumärkeskampanj för Europolitan Vodafone som främst kommer att gå i tv. Kampanjens mål är att öka kännedomen om varumärket Vodafone och visa hur Vodafone kan föra samman människor på alla områden - från företagare till fotbollsfans. Kampanjen är ett internationellt koncept framtaget av reklambyrån Wieden & Kennedy i Amsterdam. Den svenska reklambyrån Cole, Russel & Pryce har för Europolitan Vodafones räkning gjort den lokala tolkningen av det globala konceptet. För mer information kontakta: Marie Stenberg Bark, ansvarig Marknadskommunikation, telefon: 0708-70 80 70, e-post: marie.stenberg.bark@europolitan.se Johan Holmgren, informationsansvarig, telefon: 0708-33 14 00, e-post: johan.holmgren@europolitan.se Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är fokuseringen på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafons moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på OM- börsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone finns representerad på fem kontinenter och har mer än 200 miljoner mobilteleanvändare. www.europolitan.se och www.vodafone.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00900/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/19/20011219BIT00900/bit0001.pdf

Dokument & länkar