Europolitan Vodafone och TietoEnator utvecklar tjänster för betalning via mobiltelefonen

Europolitan Vodafone och TietoEnator utvecklar tjänster för betalning via mobiltelefonen Nästa år kommer du att kunna betala varor med mobiltelefonen. Ett virtuellt betalkort utvecklas just nu av TietoEnatorägda Entra och Europolitan Vodafone och kommer att lanseras under första halvåret 2002. - Mobiltelefonen blir ett allt viktigare verktyg i människors liv, säger Jon Risfelt, vd och koncernchef vid Europolitan Vodafone. Mobila betalningar är ett viktigt steg i vår vision att ge våra kunder tjänster som förenklar deras vardag. Europolitan Vodafone kommer att marknadsföra det virtuella betalkortet och tjänsterna kopplade till det, samt tillsammans med TietoEnator marknadsföra och försälja betalningslösningen inom andra marknadssegment och på marknader utanför Sverige. Det virtuella kortet ger kunden möjlighet att på ett smidigt och säkert sätt betala med sin mobiltelefon för varor och tjänster förmedlade via Internet, såväl mobilt som över det fasta nätet. En viktig del av lösningen är stöd för mikrobetalningar, det vill säga att endast ta betalt för det kunden utnyttjar av en tjänst, till exempel per läst sida eller artikel i en nättidning eller per spel i ett nätbaserat spel. Inledningsvis handlar det främst om möjlighet till direkt betalning för datatjänster som man idag redan har tillgång till via mobiltelefonen eller Internet - som till exempel mobila spel eller olika informationstjänster. I framtiden ska det virtuella kortet även gå att använda i vanliga butiker. Det virtuella kortet kommer att kunna användas av alla mobiltelefonikunder, inte bara Europolitan Vodafones egna kunder. Företaget kommer att erbjuda kunder att öppna ett konto för inbetalning eller ansöka om kreditkonto hos Europolitan Vodafone. Dessa konton kommer kontohavarna att nå från sina mobiltelefoner för att betala för allehanda tjänster på samma sätt som man idag drar pengar från bankkonton via vanliga betalkort. Europolitan Vodafone blir den som förmedlar betalningen mellan kund och tjänsteleverantör. För leverantörer av varor och tjänster så innebär lösningen en mycket intressant möjlighet att få betalt smidigt och kostnadseffektivt. - Det virtuella betalkortet går att använda oberoende av tid och plats samtidigt som användarna via sina mobiltelefoner kan se transaktionerna på sitt konto. I och med tredje generationens mobiltelefoni kommer också helt nya tjänster finnas tillgängliga på marknaden som kräver nya betalningslösningar. Den lösning som Europolitan Vodafone och TietoEnator utvecklar förenklar vardagen för kunderna samtidigt som den banar väg för nya intäktskällor hos tjänsteleverantörerna, säger Jon Risfelt, vd på Europolitan Vodafone. Det virtuella betalkortet kommer att fungera i nuvarande GSM- och GPRS- nät såväl som i kommande UMTS-nät. - Under en längre tid har man pratat om mobiltelefonen som framtidens plånbok men få storskaliga lösningar har fram tills nu presenterats. Vår kompetens inom finansiella transaktioner och Europolitan Vodafones position inom mobil tjänsteutveckling gör det möjligt att ta fram en betalningstjänst för bred lansering, säger Martin Sjöberg, vd för Entra. Bild, fri för publicering, finns att ladda ner från www.europolitan.se/124.euro. För mer information kontakta: Europolitan Vodafone Mikael Kluge, ansvarig affärsområdet Mobilt Internet Telefon: 0708-33 12 05, e-post: mikael.kluge@europolitan.se Anders Jensen , Affärsansvarig betaltjänster Telefon: 0708-33 13 17, e-post: anders.jensen@europolitan.se Entra AB Martin Sjöberg, VD Telefon: 08-597 90 870, e-post: martin.sjoberg@entragroup.com Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är fokuseringen på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafons moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på OM- börsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner kunder (proportionellt antal kunder, beräknat efter ägarandel). www.europolitan.se och www.vodafone.com. Entra ingår i TietoEnator, Finance Sector. För mer information, se www.entragroup.com. De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder baseras på strategiska partnerskap med kunderna. Lösningarna bygger på ledande teknologier och målet är att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Förutom internetbanklösningar innehar TietoEnator Finance Sector också stor kompetens inom betalningssystem och utvalda kapitalmarknadslösningar. Finance Sector är verksamma i elva länder och har fler än 1800 specialister och över 300 kunder världen över. TietoEnator Finance Sector är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00720/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00720/bit0001.pdf

Dokument & länkar