Euroseek fokuserar på bredband och sökmotor

Euroseek fokuserar på bredband och sökmotor Euroseek ska helt fokusera på bredbandsuppkoppling och på att utveckla och sälja sin sökmotorteknologi. Det innebär att företagets kostnader halveras och att lönsamhet snabbare kan uppnås. Samtidigt fortsätter Euroseek att sälja delar av sitt innehav i room33, totalt värderat till 180 miljoner kronor. Euroseek har beslutat att fokusera på de två områden där företaget redan under hösten 2001 planerar visa lönsamhet. * Euroseek Access behåller och utvecklar sin bredbandsverksamhet, med en ny säljstrategi och en mer kostnadseffektiv uppkopplingsteknik. * Euroseek Search fortsätter att utveckla sökmotorteknologin och kommer att sälja s.k. Remote Indexing-tjänster, vilket möjliggör sökningar på företags och institutioners intranät/webbdatabaser. Euroseek lägger ned sin satsning på att bygga en e-handelsplattform och begränsar portalen till dess sökfunktion och mindre personalintensiva tjänster. Sökmotorn var den i särklass viktigaste orsaken till att besöken på Euroseek.com ökade med 73% under år 2000 och i december uppgick till 38 miljoner. Portalen blir en viktig kanal för att rekrytera kunder till affärsområdena Access och Search. För att täcka sitt planerade kapitalbehov (45 miljoner kronor) fram till lönsamhet nås, säljer Euroseek nu delar av sitt innehav i room33. Sedan mitten av december har Euroseek sålt nio poster till ett sammanlagt värde av 6 miljoner kronor. Priset per aktie indikerar att det återstående innehavet är värt 174 miljoner kronor. - Vi säkerställer den kortsiktiga kapitalförsörjningen genom viss aktieförsäljning samt halverade kostnader. Samtidigt får vi en fokusering på en växande accessrörelse, en lovande försäljning av sökmotortjänster och ett fortsatt stort innehav i room33, säger Bengt Hellsten, ny tillförordnad vd på Euroseek. - Jag är övertygad om att Euroseek med den nya inriktningen har goda förutsättningar att bli ett framgångsrikt företag. Själv har jag accepterat en ny position som skandinavisk vd inom ett europeiskt storföretag, säger Catherine Sahlgren, avgående vd för Euroseek. För ytterligare information, kontakta: Bengt Hellsten, tillförordnad vd för Euroseek AB, på telefon 0703 - 70 50 55, eller bengt.hellsten@euroseek.net ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00870/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00870/bit0002.pdf

Dokument & länkar