Klartecken för 48 vindkraftverk på Lillgrund

Klartecken för 48 vindkraftverk på Lillgrund Miljööverdomstolen har i dag gett Malmöföretaget Eurowind klartecken för vindkraftparken på Lillgrund i södra Öresund. Nu slutförs detaljprojekteringen och inom kort återupptas upphandlingen av entreprenaden. Byggstart beräknas kunna ske 2004. Eurowinds planerade vindkraftpark med 48 vindkraftverk vid Lillgrund kommer att kosta cirka 1,3 miljarder kronor. Projektet förväntas under byggperioden skapa cirka 500 jobb. Elproduktionen beräknas till cirka 400 GWh (400 miljoner kWh) per år, vilket motsvarar en fjärdedel av Malmöhushållens elbehov. - Miljönyttan är mycket stor. Att producera denna el med hjälp av gaskombikondens skulle innebära årliga utsläpp av 135 000 ton koldioxid till en miljökostnad av mer än 200 miljoner kronor per år, säger Magnus Rosenbäck, vd för Eurowind. Regeringen gav år 2001 Eurowinds dotterbolag Örestads Vindkraftpark AB tillstånd att bygga vindkraftparken vid Lillgrund. I december 2002 beslutade Miljödomstolen om de villkor som ska gälla för parken. Miljödomstolens beslut, som överklagades av några boende i Bun keflostrand, har nu fastställts av Miljööverdomstolen. - Nu slutförs detaljprojektering och därefter kommer vi att genomföra en upphandling i konkurrens, säger Magnus Rosenbäck. Byggstarten beräknas kunna ske i mitten av 2004 och hela vindkraftparken beräknas stå driftklar år 2005. Projektet kommer i första hand att finansieras genom ägarnas insatser och upplåning från kreditinstitut. Bolaget har även sökt medel för marknadsintroduktion och teknik utveckling av marin vindkraft. Projektet kommer att bidra med värdefulla erfararenheter av havsbaserad vindkraftteknik i praktiken. För ytterligare information, kontakta: Magnus Rosenbäck, vd Eurowind Tel: 0705-49 11 30 E-post: rosenback@eurowind.com Se även: www.eurowind.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT01110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/16/20031016BIT01110/wkr0002.pdf

Om oss

Malmöbaserade Eurowind AB har sedan 1996 projekterat vindkraftverk i Sverige och utomlands. De två största projekten avser havsbaserade vindkraft­parker vid Lillgrund i södra Öresund och vid Kriegers flak i södra Östersjön.

Dokument & länkar