Regeringen godkänner utökad vindkraftproduktion på Lillgrund

Report this content

Regeringen godkänner utökad vindkraftproduktion på Lillgrund Regeringen har idag beslutat att Örestads Vindkraftpark AB får utöka elproduktionen vid den planerade vindkraftparken på Lillgrund. Det innebär att elen från Lillgrund kommer att motsvara cirka 25 procent av elförbrukningen i Malmö. - Vi är mycket tacksamma för att regeringen nu underlättar för Lillgrund och en effektivare utbyggnad av vindkraften, säger Magnus Rosenbäck, ordförande för Örestads Vindkraftpark AB. Den tekniska utvecklingen på vindkraftområdet går snabbt framåt. Vindkraftparken vid Lillgrund ska alltjämt bestå av 48 vindkraftverk, men dessa kommer att leverera cirka 60 procent mer el än de tidigare planerade. Verken kommer att ha något längre vingar, men samtidigt en lägre tornhöjd. Det betyder att totalhöjden blir oförändrad. Regeringens beslut innebär att sådana effektivare vindkraftverk nu får installeras på Lillgrund. - Arbetet med att bygga och uppföra vindkraftparken kommer att sysselsätta cirka 500 personer under ett år, varav ett hundratal i Malmöregionen. Därefter kommer det att krävas personal för drift och underhåll, säger Magnus Rosenbäck. Innan arbetet inleds måste Miljödomstolen ge klartecken rörande villkor för uppförandet. Domstolens beslut väntas under november eller senast i december. Därefter påbörjas detaljprojekteringen av parken, som planeras vara färdigställd i slutet av 2004. Vindkraftparken på Lillgrund kommer att producera nästan lika mycket el som samtliga idag befintliga vindkraftverk i Sverige. Det kommer att kosta cirka 1,2 miljarder kronor att bygga parken. Örestads Vindkraftpark AB är ett dotterbolag till Eurowind, som projekterar, äger och förvaltar vindkraftparker. Eurowind planerar bland annat en stor vindkraftpark vid Kriegers flak i Östersjön. För mer information, kontakta: Magnus Rosenbäck, ordförande Örestad Vindkraftpark, 0705 - 49 11 30, rosenback@eurowind.com Göran Loman, projektledare, 0705 - 49 36 10, loman@eurowind.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01000/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/17/20021017BIT01000/wkr0002.pdf

Dokument & länkar