ADONnews Sweden AB, förtydligande av pressmeddelande från 16 mars 2018 avseende uppdatering av bolagets finansiella ställning

Malmö, 19 mars 2018

I bolagets pressmeddelande avseende uppdatering av bolagets finansiella ställning publicerat 2018-03-16 anges att bolagets övriga kortfristiga skulder uppgick till 3 018 KSEK. Korrekt belopp skall vara 2 988 KSEK. Bolagets total kortfristiga skulder uppgick såsom angavs till 10 981 KSEK.

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Dokument & länkar