ADONnews Sweden AB offentliggör årsredovisning 2017

Report this content

Malmö, 16 mars 2018 – ADONnews Sweden AB offentliggör idag årsredovisningen för 2017.

Årsredovisning 2017 finns tillgänglig på Aktietorget samt på bolagets hemsida, https://www.adonnews.com/#/press 

Tillsammans med årsredovisningen och revisionsberättelse för bolaget har styrelsen lämnat förtydligande av information i separat pressmeddelande.

För mer information, kontakta: 

Andreas Ericsson

VD

andreas@adonnews.com

Göran Barsby

Ordförande

goran.barsby@telia.com

Om ADONnews  

ADONnews Sweden AB är ett innovativt företag inom mediateknologi med en strävan att göra annonsering enklare. Med stöd av vårt egenutvecklade affärssystem, ADONnews, arbetar vi för att förenkla och förbättra medieägarnas affärer med den lokala annonsören. Våra intäkter skapas genom annonsörernas bokningar på adonnews.com som digital handelsplats.

ADONnews handlas på AktieTorget, Stockholm (ticker: ADON).

www.adonnews.com 

Denna information är sådan information som ADONnews Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2018.