Allmän information till aktieägarna

Information om det färdiga omvända förvärvet och konsekvenserna för dig som aktieägare

Bifogat hittar du relevant information om det färdiga omvända förvärvet och din ställning som aktieägare.

Ytterligare information finns på http://about.evendo.com

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.