Andreas Ericsson ökar sitt innehav i Mobile Loyalty Holding AB med 5 miljoner aktier.

Malmö, 20 oktober 2017 – VD Andreas Ericsson ökar sitt innehav i Mobile Loyalty Holding AB med 5 miljoner aktier.

Per den 20 oktober ökade VD, Andreas Ericsson, sitt innehav i Mobile Loyalty genom köp av 5 miljoner aktier till ett pris av 6,5 öre.

Andreas Ericsson innehar nu totalt 6 231 640 aktier i bolaget vilket motsvarar 1,53% av bolagets totala andel.

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson, VD

andreas.ericsson@mobileloyalty.com

Göran Barsby, styrelseordförande

goran.barsby@capman.com

Mobile Loyalty, är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar