Evendo Incubator går in i första joint venture-avtalet

Evendo Incubator, tillväxtaccelerator i Evendo-koncernen, har ingått ett joint venture-avtal för att driva Evendo i Danmark. Bolaget räknar med att ytterligare accelerera den internationella expansionen genom liknande avtal, varav fler är under förhandling.

Evendo Incubator, ett 100% ägt dotterbolag, grundades i maj 2018, med syftet att ytterligare accelerera expansion till nya territorier. Det utnyttjar en unik inkubationsmodell med fördel för skala och optimal delning av bästa praxis på olika marknader. Evendo tillhandahåller nödvändig infrastruktur, utbildning etc. medan lokala företagare tar ansvar för att bygga och driva marknaden och lokala investerare för att finansiera den.

Evendo Incubator behåller en ej utspädningsbar majoritetsandel på varje marknad och ger i gengäld garanti för att förvärva alla aktier efter minst 2 och högst 5 år. Detta garanterar effektivt en utträde för de lokala investerarna, vilket gör det till ett extraordinärt investeringsfall. Dessutom erhåller Evendo Incubator royalties av försäljning under varje avtal, varför tillägget av inkubatormarknader kommer att ytterligare öka koncernens resultat.

"Vi ser en stor potential att påskynda vår tillväxt utanför storstadsområdena genom att samarbeta med lokala företagare och investerare", säger Kasper Larsen, VD för Evendo AB. "De har den lokala kunskapen, enheten och nätverket för att nå lönsam drift snabbt och effektivt."

Evendos inkubationsprogram löper parallellt med den allmänna utrullningsplanen, med fokus på större storstadsområden - som London, Storbritannien. Som en ökad acceleration till den redan planerade expansionen, förväntar Evendo att ingå ett handfull liknande inkubationsavtal under de kommande 12 månaderna, vilket väsentligt bidrar till företagets övergripande marknadsposition.

Avtalet för Danmark har gjorts med Torben Aagaard - en erfaren entreprenör med mer än 30 års erfarenhet inom IT- och evenemangsbranschen. Med honom är en grupp lokala investerare och ett engagerat operationsteam.

"Den framgångsrika testlanseringen i Danmark visar Evendos enorma potential. ", Säger Torben Aagaard, och fortsätter" Vi har initialt säkrat finansiering för de första 12 månaderna av operationen - men, trots den relativt lilla marknaden, räknar med att vi ser ett positivt resultat mycket snabbare än det. "

Som ett led i avtalet, som har gällande datum, den 15 augusti 2018, tar Evendo Danmark över 350 aktiva leverantörer och 1.500 produkter från den danska testlanseringen.

"Feedback har varit mycket positivt från alla håll. Jag kan inte vänta med att komma igång! ", avslutar Torben Aagaard.

Kontakta

För information om Evendo Danmark, var vänlig kontakta Torben Aagaard, taa@evendo.com , telefon +45 2710777

För information om Evendo Incubator och Evendo i allmänhet, vänligen kontakta VD Kasper Larsen, kkl@evendo.com, telefon +45 28839201

Besök http://www.evendo.com  för att se produktinventarier och plattformen och http://about.evendo.com  för att lära dig mer om Evendo.


Om Torben Aagaard

Erfaren entreprenör med mer än 30 års erfarenhet inom IT- och evenemangsbranschen. Från ledande befattningar i ett antal tekniska företag att konsultera nystartade företag med strategi, finansiering och genomförande. Torben är en sann entreprenör med starkt fokus på resultat och momentum - och med ett starkt nätverk särskilt i den skandinaviska regionen.

Om Evendo

Evendo omdefinierar hur vi planerar och gör händelser. Tänk "Booking.com för events" med ett inbyggt planeringsverktyg ovanpå och en appbaserad assistent som guidar deltagare genom de faktiska händelserna. Med Evendo hittar kunderna allt som behövs för deras evenemang - från rum till ett brett utbud av aktiviteter - som alla kan bokas direkt över en stor bas av leverantörer.

Evendo har testat den danska marknaden sedan augusti 2016. Under denna period har Evendo blivit den största och snabbast växande evenemangsportalen i Danmark med en imponerande kundbas och en snabb ökning av marknadspositioneringen. Under det första verksamhetsåret bokfördes mer än 50 000 evenemangsupplevelser via Evendo.

Evendo är världens första evenemangsplattform som underlättar enkel planering, optimerad bokning och smidigagenomförandet av händelser genom sin innovativa och intuitiva design. Det finns för närvarande ingen identifierbar match eller tävling till Evendo över hela världen.

Evendo grundades 2015 av erfarna entreprenörer med flera internationella framgångshistorier - inklusive Sitecore-tillväxtfenomenet, som nyligen förvärvats av EQT för mer än 1 miljard euro.

För mer information, besök http://about.evendo.com

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.