Marknadsmeddelande 192/18 – Namnändring av ADONnews Sweden AB (publ) till Evendo AB (publ)

Förändring i bolagets firma/bolagsnamn, aktienamn, kortnamn och FISN. Aktien kommer att handlas under det nya namnet från och med den 20 augusti 2018.

Information om aktien:
NYTT bolagsnamn: Evendo AB (publ)
Nuvarande bolagsnamn: ADONnews Sweden AB (publ) 
NYTT kortnamn: EVENDO B
Nuvarande kortnamn: ADON B
NYTT aktienamn: Evendo B
Nuvarande aktienamn: ADONnews B
NY FISN: EVENDO/SH B
Nuvarande FISN: ADONNEWS/SH B
ISIN-kod (oförändrad): SE0011527902
Orderboks-ID (oförändrat): 4119
LEI (oförändrad): 254900NLCPBKN4CHHE33 
CFI (oförändrad): ESVUFR
Org. Nr. (oförändrat): 556927-9242
Första dag för handel med nytt namn: 20 augusti 2018

Stockholm den 14 augusti, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.