Marknadsmeddelande 34/18 – Namnändring av Mobile Loyalty Holding AB till ADONnews Sweden AB

Förändring i bolagets firma/bolagsnamn, kortnamn och FISN.

Aktien kommer att handlas under det nya namnet från och med den 30 januari 2018.

Information om aktien:
NYTT bolagsnamn: ADONnews Sweden AB 
Tidigare bolagsnamn: Mobile Loyalty Holding AB
NYTT kortnamn: ADON
Tidigare kortnamn: MOBI
NYTT aktienamn: ADONnews
Tidigare aktienamn: Mobile Loyalty
ISIN (oförändrad): SE0005936226
LEI (oförändrad): 254900NLCPBKN4CHHE33
CFI (oförändrad): ESVUFR 
NY FISN: ADONNEWS/SH
Tidigare FISN: MOBILEHOLD/SH 
Orderboks-ID (oförändrat): 4119
Organisations nr (oförändrat):  556927-9242

Första datum för handel med nytt namn: 30 januari 2018

Stockholm den 25 januari, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.