Marknadsmeddelande 66/18 – Handeln i ADONnews Sweden AB återupptas

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie ADON på måndag den 19 mars 2018 kl. 09:00.

Information om aktien:
Kortnamn: ADON
ISIN-kod: SE0005936226
Orderbok-ID: 4119
CFI: ESVUFR
FISN: ADONNEWS/SH
Organisations nr: 556927-9242
LEI: 254900NLCPBKN4CHHE33

Stockholm den 16 mars 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.