Marknadsmeddelande 66/18 – Handeln i ADONnews Sweden AB återupptas

Report this content

Med hänvisning till dagens pressmeddelande från AktieTorget återupptas handeln i ADONnews Sweden AB:s aktie ADON på måndag den 19 mars 2018 kl. 09:00.

Information om aktien:
Kortnamn: ADON
ISIN-kod: SE0005936226
Orderbok-ID: 4119
CFI: ESVUFR
FISN: ADONNEWS/SH
Organisations nr: 556927-9242
LEI: 254900NLCPBKN4CHHE33

Stockholm den 16 mars 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se