Mobile Loyalty Holding AB (publ) har genomfört namnändring till ADONnews Sweden AB (publ)

Malmö, 17 januari 2017 – Mobile Loyalty Holding AB (publ) har genomfört namnändring till ADONnews Sweden AB (publ).

Enligt beslut på extra bolagsstämman den 9 oktober 2017 gällande ändring av bolagets firmanamn till ADONnews Sweden AB (publ), har Bolagsverket den 2 januari 2018 registrerat ADONnews Sweden AB (publ) som ny firma för bolaget.

”Efter att ha marknadsfört vårt affärssystem ADONnews under flera år är det naturligt för oss att koppla ihop företagsnamn med affärssystemet och fokusera på ett varumärke – ADONnews” Andreas Ericsson, VD

Nytt kortnamn hos Aktietorget blir ADON och ny FISN kod ADONNEWS/SH.

ISIN koden förändras inte av namnbytet.

Bolagets aktie kommer att handlas under det nya namnet från och med den 30 januari 2018.

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson, VD
andreas@adonnews.com

Göran Barsby, styrelseordförande
goran.barsby@telia.com

ADONnews, är ett innovativt företag inom media-teknologi med strävan att göra annonsering enklare både för medieägare och annonsörer, (AktieTorget "ADON") ("Bolaget") 

Om oss

Mobile Loyalty levererar ett nätverk för annonsörer och intäkter till mediebolag och är verksamma inom det snabbast växande segmentet inom marknadsföring - online & mobilt. Vi erbjuder nästa generations sök och annonslösningar genom en bevisad, marknadsledande plattform anpassad för mediebolag, vilken är baserad på intäktsdelning. Genom vår tjänst kan mediebolag på ett kostnadseffektivt sätt väsentligt öka de digitala annonsintäkterna, annonsörerna öka effekten av sin investering och båda dra nytta av möjligheterna som uppstår i skiftet i teknik och konsumentbeteende.

Prenumerera

Dokument & länkar