Everysport Group publicerar årsredovisning för 2022

Report this content

Everysport Groups årsredovisning för 2022 offentliggörs härmed genom ett pressmeddelande. Årsredovisningen har sedan den 11 april 2023 funnits tillgänglig på bolagets hemsida https://everysportgroup.com/.

Eventuella frågor besvaras av:
Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
E-post: hannes.andersson@everysport.com

Om Everysport Group AB (publ)
Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Prenumerera