Valberedningens i Everysport Media Group AB (publ) förslag inför årsstämman 2022

Report this content

Everysport Media Goup AB (publ) meddelar idag valberedningens förslag till årsstämman 2022. Inför årsstämman 2022 har Bolagets valberedning bestått av Paul Fischbein, i egenskap av styrelseordförande i Bolaget, samt Johan Ejermark och Michael Hansen i egenskap av representanter för de två största ägargrupperna/aktieägarna som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget.


Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Paul Fischbein till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter ska uppgå till sex  för tiden intill nästa årsstämma, samt att inga styrelsesuppleanter ska utses.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår att arvode ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 

85 000 kronor till envar av de övriga av stämman valda styrelseledamöterna med undantag för Johan Ejermark som inte ska äga rätt till styrelsearvode. Valberedningen föreslår vidare att arvode ska utgå med 65 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och med 50 000 kronor till ledamot av revisionsutskottet. Vidare ska arvode utgå med 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och med 10 000 kronor till ledamot av ersättningsutskottet. Ersättning till revisor ska utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Punkt 10 a) – Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om omval av styrelseledamöterna Michael Hansen, Johan Ejermark, Paul Fischbein, Carl Gyllfors och Mernosh Saatchi samt nyval av Jakob Mörndal, för tiden intill nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare omval av Paul Fischbein som styrelsens ordförande. 

Den till nyval föreslagna styrelseledamoten Jakob Mörndal, född 1983, är idag operativ chef på fastighetsbolaget Castellum. Han är även styrelseledamot i Footway och medgrundare till Kamelia Samhällsfastigheter AB. Jakob har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. 

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB, tel: +46 70 736 56 25
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde.

Prenumerera