Flaggningsmeddelande i Everysport Media Group AB (publ)

Everysport Media Group AB (publ) (”ESMG”) meddelar härmed att Klövern AB:s (publ) (”Klövern”) innehav i ESMG, genom det helägda koncernbolaget Dagon Sverige AB (”Dagon”), har passerat flaggningsgränsen 10 procent. Klöverns indirekta innehav i ESMG har uppkommit efter att Dagon erhållit en köpeskilling uppgående till 639 425 nyemitterade aktier (”Vederlagsaktierna”) i ESMG med anledning av det tidigare kommunicerade förvärvet av resterande 50 procent av aktierna i Every Padel i Sverige AB. Klöverns indirekta innehav om 639 425 aktier i ESMG representerar totalt cirka 10,5 procent av det sammanlagda antalet utestående aktier och röster i ESMG. Innan emissionen av Vederlagsaktierna kontrollerade varken Klövern eller Dagon några aktier eller röster i ESMG.

Flaggningsmeddelandet publiceras i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.

Eventuella frågor besvaras av:

Hannes Andersson, VD Everysport Media Group AB,
tel: +46 70 736 56 25,
e-mail: hannes.andersson@esmg.se

Denna information är sådan information som Everysport Media Group (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Spotlight Stock Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2021.


 

Everysport Media Group (publ) är en svensk mediakoncern djupt rotad inom sport och spel. Vår strategi utgår från två huvudkomponenter: Content och Media. Inom Content är ESMG en ledande leverantör av resultatdata, speltips och sportnyheter. Kunder är allt från ledande spelbolag världen över, till svenska mediahus, idrottsförbund och slutkonsumenter. Två miljoner besökare interagerar varje vecka med ESMGs produktportfölj inom Media. Ledande digitala sajter som SvenskaFans, EliteProspects, FotbollDirekt, HockeySverige, InnebandyMagazinet, Everysport, Travtjänsten, Sporttjänsten med flera ryms inom detta produktområde.