Ändring av antal aktier och röster i Evolution Gaming Group AB (publ)

I enlighet med beslut på årsstämman den 17 juni 2020 har de 338 000 aktier som bolaget återköpt under perioden mellan den 16 och 17 mars 2020 makulerats.

Per den 31 juli 2020 uppgår antalet aktier och röster i Evolution Gaming Group AB (publ) till 181 284 725.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com

Denna information är sådan information som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli 2020 kl. 08:30 CET.

Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 300 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 6 800 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 300 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Prenumerera

Dokument & länkar