Evolution Gaming: Delårsrapport januari-september 2017

Tredje kvartalet 2017 (3 kv 2016)

 • Rörelseintäkterna ökade med 56% till 45,7 MEUR (29,2)
 • EBITDA ökade 103% till 21,8 MEUR (10,8), motsvarande en marginal om 47,7% (36,8)
 • Periodens resultat uppgick till 16,8 MEUR (7,4)
 • Vinst per aktie uppgick till 0,47 EUR (0,21)

Januari-september 2017 (9m 2016)

 • Rörelseintäkterna ökade med 57% till 127,7 MEUR (81,1)
 • EBITDA ökade 83% till 58,0 MEUR (31,7), motsvarande en marginal om 45.5% (39.0)
 • Periodens resultat uppgick till 44,1 MEUR (22,7)
 • Vinst per aktie uppgick till 1,23 EUR (0,63)

Händelser under tredje kvartalet 2017

 • Fortsatt hög tillväxt och marginal
 • Investeringar i nya studior i Georgien och Kanada
 • Positiv utveckling för Dream Catcher – utsett till Digital Product of the Year i oktober

Kommentarer från VD Martin Carlesund:

Återigen kan jag summera ett starkt kvartal för Evolution Gaming, bland annat drivet av en hög aktivitet hos våra kunder under sommarmånaderna. Omsättningen uppgick till 45,7 MEUR, motsvarande en ökning om 56 procent jämfört det tredje kvartalet 2016. EBITDA uppgick 21,8 MEUR med en marginal på 47,7 procent – vilket är den högsta marginalen någonsin för ett enskilt kvartal. Vi har sett en fortsatt hög tillväxt i befintliga studior, då flera av våra kunder utökar sina dedikerade miljöer. Denna expansion intensifierades under kvartalets slutskede, vilket innebar att kostnadsökningen blev något lägre än vad som förväntats för perioden som helhet. I slutet på året räknar vi med att ha cirka 400 bord i drift i alla våra studior, vilket gör Evolution Gaming till det i särklass största kasinot i Europa sett till antal bord.

Under kvartalet noterades generellt hög tillväxt i alla våra produkter. Vi lägger stort fokus på att möta denna tillväxt, vilket bäst gestaltas av investeringarna i våra kommande studior i Georgien och Kanada. Arbetet fortsätter enligt plan och vi räknar med att öppna studion i Kanada tidigt 2018, följt av Georgien under andra kvartalet. Sammantaget innebär de en kraftig utökning av Evolutions leveransförmåga – med den nya studion i Tbilisi som huvudsaklig hub kommer vi att ha förberett bolaget för fortsatt expansion under 2-3 år. Studion i Kanada utgör samtidigt vår första fysiska etablering på en marknad utanför Europa.

Fokus på produktinnovation, reglerade marknader och landbaserade kasinon är centralt för vår tillväxtstrategi. Jag är därför nöjd att kunna konstatera framsteg inom alla dessa områden under och efter kvartalet.

Dream Catcher, vårt senaste tillskott i spelportföljen, fortsätter vinna mark som ett nytt populärt spelformat för en målgrupp som traditionellt inte spelat live casino. Vi är mycket nöjda över mottagandet, och som en extra fjäder i hatten blev spelet nyligen utsett till årets digitala produkt vid den internationella spelmässan G2E i Las Vegas. Dream Catcher har verkligen levererat över våra förväntningar.

En annan produkt som fortsätter dra intresse är Dual Play Roulette, som vi erbjuder landbaserade kasinon med ambitioner att expandera sina varumärken digitalt. Under och efter kvartalet har vi lanserat nya Dual Play-bord på Gentings Resorts World i Birmingham, samt på det populära London-kasinot The Vic för vår kund Rank Group.

Slutligen är vi stolta över avtalet med Bulgariens största reglerade operatör National Lottery AD, som ingicks strax efter kvartalets slut. Operatören kommer att lansera en komplett live casino-tjänst senare i år.

Såsom meddelats via pressmeddelande har det lettiska parlamentet beslutat att införa en avgift per live casino-bord som tillhandahålls från landet från och med nästa år. Det är ej helt klarlagt hur beslutet ska implementeras, men det bedöms inte medföra någon materiell finansiell effekt för Evolution. Vi har dessutom goda möjligheter att fokusera tillväxten av nya bord till våra andra studior i framtiden.

Vi ser ett gynnsamt marknadsläge just nu med goda möjligheter att fortsätta växa. Nästa år går fotbolls-VM av stapeln, vilket historiskt inneburit hög aktivitet hos våra kunder. Vi jobbar vidare enligt vår ambition att hela tiden öka avståndet till konkurrenterna, och med två nya studior i korten är jag övertygad om att vi kommer ytterligare framåt på den vägen.

Presentation för investerare, analytiker och media

Vd Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor onsdagen den 25 oktober 2017 klockan 09:00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande på telefon: +46 8 566 42 690. Följ presentationen på https://tv.streamfabriken.com/evolution-gaming-group-q3-2017.

För ytterligare information kontakta CFO Jacob Kaplan, +46 708 62 33 94, ir@evolutiongaming.com

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2017 kl. 8.00 CET.

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med över 100 operatörer som kunder. Koncernen har idag cirka 3 800 anställda varav merparten återfinns i Lettland och Malta. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.

Om oss

Evolution Gaming Group AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-aktör på den europeiska marknaden med cirka 150 operatörer som kunder. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information.